Ηλιακή έκλειψη

Τι είναι η έκλειψη της ηλιακής ενέργειας:

Η έκλειψη της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, κρύβοντας το φως που εκπέμπεται από το αστέρι προς τον πλανήτη.

Για να υπάρξει μια ηλιακή έκλειψη κάποιες βασικές συνθήκες είναι απαραίτητες. Εκτός από το φεγγάρι που βρίσκεται στη Νέα φάση του, πρέπει επίσης να διασχίσει το τροχιακό επίπεδο της Γης, που ονομάζεται "γραμμή κόμβων".

Καθώς η τροχιά του φεγγαριού γύρω από τη Γη διαφέρει από αυτή της Γης γύρω από τον Ήλιο, αυτή η «διασταύρωση» μεταξύ των τροχιών εμφανίζεται μόνο κατά μέσο όρο δύο φορές το χρόνο.

Εάν και τα δύο ουράνια σώματα (η Γη και η Σελήνη) είχαν τον ίδιο ρυθμό και την τροχιακή γραμμή, κάθε φορά που η σελήνη ήταν στη νέα της φάση θα υπήρχε μια ηλιακή έκλειψη.

Μάθετε περισσότερα για την έννοια του Eclipse.

Τύποι ηλιακών εκλυμάτων

Οι ηλιακές εκλείψεις μπορούν να είναι δύο κύριων τύπων: ολική ή μερική . Στην πρώτη περίπτωση, η φωτεινότητα του Ήλιου είναι εντελώς κρυμμένη από το φεγγάρι, ενώ στην μερική έκλειψη, μόνο ένα μέρος του φωτός του Ήλιου κρύβεται από τον φυσικό δορυφόρο.

Αυτό που χαρακτηρίζει τη συνολική ηλιακή έκλειψη είναι η στιγμιαία απουσία του φωτός του ήλιου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση, το φεγγάρι βρίσκεται σε ένα στάδιο της τροχιακής τροχιάς πολύ κοντά στη Γη, προκαλώντας την οπτική ψευδαίσθηση να είναι το ίδιο μέγεθος με τον ήλιο. Οι περιοχές όπου το φως του ήλιου είναι αποκλεισμένο από το φεγγάρι ονομάζονται κατώφλια .

Με τη σειρά του, ο τόπος όπου το φως του ήλιου καλύπτεται εν μέρει από το φεγγάρι ονομάζεται πεντουμπράλ και χαρακτηρίζει τις μερικές ηλιακές εκλείψεις.

Οι συνολικές εκλείψεις μπορούν να διαρκέσουν έως και 7 λεπτά, ενώ οι μερικές εκλείψεις φτάνουν στο μέγιστο βαθμό μέχρι 13 λεπτά.

Υπάρχουν ακόμα και άλλα είδη εκτός από ηλιακές εκλείψεις: δακτυλιοειδείς και υβριδικές .

Η δακτυλιοειδής έκλειψη εμφανίζεται επίσης όταν η σελήνη βρίσκεται στην τροχιά της πιο μακριά από τη Γη και δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τον ήλιο, σχηματίζοντας ένα είδος "ηλιακού δακτυλίου" γύρω από τη σιλουέτα του φυσικού δορυφόρου.

Η υβριδική έκλειψη συμβαίνει όταν η τοποθέτηση του φεγγαριού προκαλεί την εμφάνιση της έκλειψης ως συνολική σε ορισμένες περιοχές της Γης και μερική σε άλλες.

Δείτε επίσης την έννοια του Penumbra.

Διαφορά μεταξύ έκλειψης ηλίου και σεληνιακής έκλειψης

Η ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν το φεγγάρι βρίσκεται στη Νέα φάση, δηλαδή η τροχιά του βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη Γη.

Ήδη η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει μόνο όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο, στην περίπτωση αυτή ο πλανήτης Γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τον φυσικό δορυφόρο.

Και οι δύο περιπτώσεις ταξινομούνται ως αστρονομικά φαινόμενα και μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι από τον πλανήτη Γη, σύμφωνα με τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες.