Επόμενο

Τι είναι επόμενο:

Επόμενο είναι ένα επίθετο στην πορτογαλική γλώσσα που χαρακτηρίζει κάτι ή κάποιον που είναι κοντά σε κάτι .

Παράδειγμα: " Ζει σε ένα διαμέρισμα κοντά εδώ ."

Η επόμενη λέξη μπορεί επίσης να αναφέρεται σε κάτι που έρχεται αμέσως, δηλαδή, αυτό που έρχεται στη συνέχεια.

Παράδειγμα: " Πότε θα είναι το επόμενο παιχνίδι Κορινθίων; "Ή" Alberto, θα είστε ο επόμενος . "

Όταν λέτε ότι ένα άτομο είναι κοντά σημαίνει ότι υπάρχει οικειότητα και αγάπη μεταξύ των δύο μερών. Για παράδειγμα, οι σχέσεις των φίλων, των γονέων και των παιδιών ή των φίλων βασίζονται στην εγγύτητα, η οποία χαρακτηρίζει την οικεία συμπεριφορά των συμμετεχόντων.

Μερικά από τα βασικά συνώνυμα της λέξης «κοντά» είναι: κοντά, γείτονας, κοντά, κοντά, κοντά, κοντά, επόμενος, οπίσθιος, διάδοχος, άμεσος, προσεγγισμένος, οικείος, έφτασε, ισοδύναμος, μελλοντικός και προσεγγισμένος.

Μέση Ανατολή

Επίσης γνωστή ως Εγγύς Ανατολή, αυτή είναι μια γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει πολλές χώρες της Νοτιοδυτικής Ασίας.

Ο όρος Μέση Ανατολή χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφέρεται στα αρχαιολογικά, γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια της Μέσης Ανατολής, τα οποία με τη σειρά τους είναι πιο συνηθισμένα να αναφέρονται δημοσίως σε πολιτικά ή δημοσιογραφικά ζητήματα.

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της Μέσης Ανατολής.