Αισθητική αίσθηση

Τι είναι η αισθητική αίσθηση:

Η αισθητική αίσθηση είναι η ικανότητα να κρίνεις, να λογίζεις, να εκτιμάς και να αποφασίζεις τι είναι όμορφο και ευχάριστο για τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Η αισθητική έννοια συνδέεται εγγενώς με καλλιτεχνικές περιοχές όπως οι εικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μόδα, ο σχεδιασμός και άλλες μορφές που ασχολούνται με την εμφάνιση ή την εμφάνιση κάτι.

Ωστόσο, ο ορισμός της αισθητικής αίσθησης δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που επηρεάζουν την οπτική αλλά και στις άλλες τέσσερις αισθήσεις: ακοή, αφή, γεύση και οσμή - αρκεί τα στοιχεία αυτά να συμβαδίζουν με αυτό που συμβατικά θεωρείται όμορφο.

Ανακαλύψτε επίσης την έννοια της τέχνης και των πλαστικών τεχνών.

Στην καθημερινή ζωή, η ανάπτυξη της αισθητικής αίσθησης σχετίζεται με την προσωπική γεύση κάθε ατόμου.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος αποφασίσει ποια ρούχα να φορέσει, τα λουλούδια για να βάλουν στο βάζο ή ένα νέο χρώμα για να ζωγραφίσουν το σπίτι, χρησιμοποιεί την αισθητική έννοια που βασίζεται στην ιστορία αναφοράς που έχει τόσο όμορφο για σένα.

Κανονικά, η αισθητική έννοια καθορίζεται από επαγγελματίες που είναι αφοσιωμένοι στη μελέτη των διαφόρων πτυχών της αισθητικής ομορφιάς, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές πτυχές.

Σύμφωνα με μερικούς μελετητές της κοινωνιολογίας, η αισθητική έννοια μπορεί να θεωρηθεί ως «λεκάνη απορροής» μεταξύ των τάξεων που αποτελούν έναν κοινωνικό χώρο.

Βλέπε επίσης την έννοια του Senso.