Τοπογραφία

Τι είναι η τοπογραφία:

Η τοπογραφία είναι μια επιστήμη που μελετά όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην επιφάνεια ενός εδάφους, όπως η ανακούφιση και άλλοι παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένη περιοχή.

Η τοπογραφία γεννήθηκε ευθυγραμμισμένη με τη χαρτογραφία (μελέτη χαρτών), με την ανάγκη οι άνθρωποι να καθορίσουν τις συνθήκες και τη δομή των διαδρομών που περιγράφονται στους γεωγραφικούς χάρτες της εποχής.

Ωστόσο, συγκεκριμένες μελέτες τοπογραφίας άρχισαν να αυξάνονται μόνο τον δέκατο έβδομο αιώνα, με την εφεύρεση μερικών σημαντικών οργάνων για τοπογραφικές μετρήσεις όπως το βαρόμετρο (Torricelli), το χρονόμετρο (John Harrison) και το αστρονομικό τηλεσκόπιο (Kepler) για παράδειγμα.

Ετυμολογικά, η λέξη "τοπογραφία" προέρχεται από την ελληνική τοπογραφία, όπου ο τόπος σημαίνει "περιοχή" ή "τόπος", και graphen σημαίνει "περιγραφή". Έτσι, η τοπογραφία είναι η "περιγραφή μιας περιοχής" στην κυριολεκτική μετάφραση.

Η τοπογραφία ασχολείται με την ανάλυση μόνο μικρών ή μεσαίων γεωγραφικών περιοχών (περίπου 80 χλμ. Επιφάνειας), και μεγάλης κλίμακας μελέτες (όπως για παράδειγμα οι ολόκληροι πλανήτες) ονομάζονται γεωδομές .

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία της γεωδαισίας.

Οι τοπογραφικές μελέτες είναι πολύ σημαντικές για τα έργα μηχανικής.

Πριν από την κατασκευή κτιρίων, δρόμων, σιδηροδρόμων και κλπ., Απαιτείται τοπογραφική μελέτη για τον προσδιορισμό των συνθηκών εδάφους που θα φιλοξενήσουν αυτές τις κατασκευές.

Τα φυσικά και τεχνητά γεωγραφικά ατυχήματα, οι ιδιαιτερότητες και οι μορφές του εδάφους παρατηρούνται με λεπτομέρεια, με τη διαίσθηση να προσδιοριστεί αν έχουν ασφαλείς συνθήκες για μια συγκεκριμένη υποδομή.

Επί του παρόντος, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία τοπογραφίας, όπως και για άλλους τομείς της γεωγραφίας, είναι το GPS (Global Positioning System, στα πορτογαλικά).

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία του GPS.