Κοινωνικός εξελικισμός

Τι είναι ο κοινωνικός εξελικισμός:

Ο κοινωνικός εξελικισμός είναι μια θεωρία της ανθρωπολογίας που δηλώνει ότι κάθε κοινωνία αρχίζει αρχικά και εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, κάθε κοινωνία, όταν ξεκινά, έχει έναν τρόπο να είναι πιο ζωηρός και σταδιακά αργά και σταδιακά να φτάνει στην ανάπτυξη, καθιστώντας έτσι πιο πολιτισμένο.

Η θεωρία του εξελικισμού, γνωστή και ως εξελικτική θεωρία, είναι μια παρόμοια έννοια που υποστηρίζει ότι τα είδη υφίστανται μεταλλάξεις που τελικά καθορίζουν τους αντίστοιχους βαθμούς εξέλιξής τους.

Και οι δύο έννοιες βασίζονται στην ιδέα ότι η εξέλιξη είναι μια διαδικασία που εμφανίζεται βαθμιαία, αλλά ο κοινωνικός εξελικισμός εξαρτάται από την κοινωνική ανθρωπολογία, η οποία θεωρεί την κοινωνία ως σύνολο, δηλαδή εκτελεί μια ανάλυση μέσω παρατήρησης λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τις πτυχές κλπ.

Ήδη η θεωρία του εξελικτισμού εξαρτάται από τη βιολογική ανθρωπολογία και θεωρεί ότι οι οργανισμοί είναι σε θέση να υποστούν αλλαγές καθώς οι ανάγκες του περιβάλλοντος απαιτούν.

Ο Charles Darwin και η θεωρία της εξέλιξης

Ο Charles Darwin (1809 - 1882) ήταν ο κορυφαίος επιστήμονας υπεύθυνος για την εξελικτική θεωρία. Το 1831 ξεκίνησε μια εκστρατεία σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον βοτανολόγο John Stevens Henslow, σε ένα αγγλικό πλοίο που ονομάζεται Beagle. Η αποστολή των δύο φίλων διήρκεσε πέντε χρόνια (1831 - 1836) και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Δαρβίνος είχε την ευκαιρία να διεξάγει διάφορες μελέτες και να παρατηρεί διάφορα είδη.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και πολλά από τα είδη είναι παρόμοια, με την πάροδο του χρόνου θα υποστούν μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να παραμείνουν σε διαδοχικές γενιές. Με κάποιο τρόπο, αυτές οι μεταλλάξεις επηρέασαν τη συνέχεια του είδους και ήταν υπεύθυνες για το γεγονός ότι μερικοί από αυτούς διακρίνονταν σε σχέση με άλλους.

Αν και δεν μπορούσε να ανακαλύψει γιατί συνέβη αυτές οι μεταλλάξεις, ο Δαρβίνος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη διαδικασία της μετάλλαξης, ορισμένα είδη έγιναν ισχυρότερα και τελικά είχαν υψηλότερο ποσοστό μελλοντικής συνέχειας / επιβίωσης. Στη συνέχεια προέκυψε η έννοια της φυσικής επιλογής, η οποία είναι μια εξελικτική διαδικασία στην οποία οι ισχυροί επιβιώνουν. Αυτή η διαδικασία είναι μία από τις έννοιες του Δαρβινισμού .

Δείτε περισσότερα για τη φυσική επιλογή και τη θεωρία της εξέλιξης.

Δαρβινισμός

Ο Δαρβινισμός είναι ένα σύνολο ιδεών και εννοιών που σχετίζονται με τον εξελικισμό όπου η κύρια ιδέα είναι ότι επιβιώνουν τα είδη ισχυρότερα ή / και καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. Αυτή η λογική είχε άμεση επίδραση στην έννοια του κοινωνικού εξελικτισμού, δημιουργώντας τον όρο κοινωνικός δαρβινισμός, ο οποίος δηλώνει ότι επιβιώνουν κοινωνίες που είναι ισχυρότερες και / ή καλύτερα προσαρμοσμένες στο περιβάλλον. Δυστυχώς, αυτή η έννοια έχει οδηγήσει σε μια σειρά εθνοτικών και ξενοφοβικών προβλημάτων, καθώς ορισμένες κοινωνίες έχουν δει ότι είναι ανώτερες από άλλες.

Δείτε περισσότερα για το Δαρβινισμό και τον Εξελικισμό.

Πολιτιστική εξέλιξη

Ο πολιτισμικός εξελικισμός θεωρεί ότι η ανάπτυξη των κοινωνιών προέρχεται από την ανάπτυξη και τις αλλαγές που έχουν υποστεί. Όπως και στον κοινωνικό δαρβινισμό, αυτό δημιούργησε προβλήματα μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων και εθνικοτήτων, αφού όλα όσα μοιάζουν με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό θεωρήθηκαν πιο εξελιγμένα από ό, τι ήταν πιο κοντά στον πρωτόγονο πολιτισμό.

Κοινωνικός εξελικισμός και αποικιοκρατία

Ο κοινωνικός εξελικισμός υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, πιστεύοντας ότι ορισμένοι θα γίνουν ανώτεροι από τους άλλους. Αυτή η ιδέα συνδέεται άμεσα με την πρακτική της αποικιοκρατίας, όπου οι κοινωνίες θεωρούν την ανώτερη εκμετάλλευση των λεγόμενων κατωτέρων με σκοπό να τις καταστήσουν αποικίες.