Απογραφή και αίσθηση

Τι είναι η Απογραφή και η Λογική:

Η απογραφή και η αίσθηση είναι ομόφωνα στην πορτογαλική γλώσσα, δηλαδή, έχουν την ίδια προφορά, αλλά είναι γραμμένα με διαφορετικό τρόπο και οι έννοιες και των δύο είναι τελείως διαφορετικές.

Η απογραφή λέξεων (με το γράμμα "c") θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της έκφρασης ενός συνόλου στατιστικών δεδομένων, χρήσιμων για την ενημέρωση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των κατοίκων μιας πόλης, ενός κράτους ή μιας χώρας, για παράδειγμα.

Στη Βραζιλία, το Βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Γεωγραφίας και Στατιστικής (IBGE) είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εθνικών απογραφών, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τους Βραζιλιάνους για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού.

Μάθετε περισσότερα για την έννοια της Απογραφής.

Ήδη ο όρος έννοια (με το γράμμα "s") σημαίνει την πράξη συλλογισμού, κρίσης ή εκτίμησης κάτι, κάποιον ή κάτι τέτοιο. Όταν λέτε ότι κάποιος "έχει νόημα", αυτό σημαίνει ότι το άτομο έχει κατανόηση, σύνεση, διάκριση ή μια σαφή κρίση για μια κατάσταση.

Η λέξη "αίσθηση" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει διαφορετικές έννοιες, ανάλογα με το πλαίσιο, όπως η κοινή λογική, η αισθητική έννοια, η ηθική έννοια, η ηθική έννοια, η κοινή λογική, η αίσθηση του χιούμορ και ούτω καθεξής.

Μάθετε περισσότερα για τη σημασία του Senso.