Χαρακτηριστικά ενός εσωστρεφόμενου προσώπου

Ένα άτομο που θεωρείται εσωστρεφής είναι το άτομο που συνήθως έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη να δώσει προσοχή στον εσωτερικό κόσμο του. Συνήθως είναι κάποιος που συνήθως δίνει μεγάλη σημασία στα συναισθήματα και στις αισθήσεις τους.

Εδώ είναι πέντε χαρακτηριστικά που είναι κοινά για τους περισσότερους εσωστρεφείς ανθρώπους:

1. Είναι ανακλαστικά

Κοινή χρήση του Tweet

Το εσωστρεφόμενο πρόσωπο τείνει επίσης να είναι πολύ αντανακλαστικό, δηλαδή είναι συνήθως κάποιος που έχει συνήθεια να προβληματίζει βαθιά για τα θέματα και τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Το εσωστρεφόμενο άτομο κάνει συνήθως αυτοαναλύσεις, παρατηρεί τις αντιδράσεις τους στα γεγονότα και επανεξετάζει τη στάση τους. Είναι συνήθως άνθρωποι που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και στον τρόπο που αισθάνονται για τις καταστάσεις που βιώνουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι συνέπεια της αντανάκλασης είναι ότι οι εσωστρεφείς άνθρωποι έχουν μια συνήθεια να σκέφτονται σκληρά πριν λάβουν απόφαση ή τοποθετηθούν δημόσια σε ένα θέμα. Συχνά αξιολογούν τα υπέρ και τα κατά των αποφάσεων που θέλουν να κάνουν.

2. Εκτιμούν περισσότερο τα αισθήματα και τα συναισθήματα

Ίσως αυτό να είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύει καλύτερα την εσωστρέφεια ενός ατόμου. Η αποτίμηση των συναισθημάτων συνδέεται με τη συναισθηματική μνήμη.

Οι Introverts εκτιμούν πολύ αυτό που αισθάνονται, δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναισθήματα και τα συναισθήματα που προκαλούνται όταν ζουν μια κατάσταση ή όταν γνωρίζουν ένα άτομο. Σχεδόν πάντοτε οι αισθήσεις που δημιουργούνται από μια κατάσταση που ζουν είναι περισσότερο εκτιμημένες από το ίδιο το γεγονός.

Το εσωστρεφές, σε γενικές γραμμές, αξίζει περισσότερο τα συναισθήματα που παρέχονται και ζουν, είτε από ένα γεγονός, ένα αντικείμενο, ένα άτομο ή οποιαδήποτε άλλη εμπειρία. Αυτό το χαρακτηριστικό τους καθιστά πολύ επίγνωση του εαυτού τους και των συναισθημάτων τους.

3. Είναι παρατηρητικοί

Κοινή χρήση του Tweet

Σε γενικές γραμμές, οι εσωστρεφές είναι συχνά πολύ προσεκτικοί. Είναι ακόμη πολύ συνηθισμένο για αυτούς να έχουν τη συνήθεια να παρατηρούν τις λειτουργίες των περιβαλλόντων ή ομάδων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν πρίν ενσωματώνουν μαζί τους.

Από αυτό το χαρακτηριστικό της παρατήρησης, οι εσωστρεφείς άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν μεγάλη ικανότητα να επικεντρωθούν σε ένα έργο που πρέπει να κάνουν. Συχνά η παρατήρηση τους δίνει καλές αναλυτικές και προγραμματιστικές δεξιότητες για να ολοκληρώσουν ένα στόχο.

Αυτή η ικανότητα παρατηρήσεως μπορεί επίσης να εκδηλωθεί σε άλλες καταστάσεις και μπορεί να έχει μια στενή σχέση με το χαρακτηριστικό του να είναι ένας αντανακλαστικός άνθρωπος, επειδή η παρατήρηση οδηγεί σε ανάκλαση.

4. Απολαύστε μόνο χρόνο

Για πολλούς εσωστρεφείς ανθρώπους που διέρχονται περιόδους χωρίς εταιρία ή ακόμα και να κάνουν δραστηριότητες μόνοι δεν είναι πρόβλημα. Αντίθετα, μπορεί συχνά να είναι μια αναγκαιότητα ή ακόμα και μια ευχαρίστηση.

Το πιο εσωστρεφές άτομο έχει συνήθως την ευχαρίστηση να είναι στη δική του επιχείρηση και με τις ιδέες τους. Εκτιμά την αυτογνωσία που προέρχεται από αυτές τις στιγμές.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι εσωστρεφείς άνθρωποι δεν απολαμβάνουν τη διαβίωση με άλλους ανθρώπους. Αλλά γι 'αυτούς, το μόνο που ξοδεύει ο χρόνος είναι συνήθως μια συνήθεια, που δεν δημιουργεί συναισθήματα αγωνίας ή μοναξιάς.

Για να είσαι μόνη η εσωστρέφεια σημαίνει ένα χρόνο για να ξεκουραστείς ή να "επαναφορτίσεις τις ενέργειες", ειδικά αφού βρίσκονται σε καταστάσεις όπου ζουν με πολλούς ανθρώπους.

5. Μην σας αρέσουν τα θορυβώδη περιβάλλοντα

Κοινή χρήση του Tweet

Είναι επίσης κοινό για τους εσωστρεφείς ανθρώπους να μην απολαμβάνουν να βρίσκονται σε γεμάτα ή θορυβώδη περιβάλλοντα όπως πάρτι και παραστάσεις.

Αλλά ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει, δεν είναι η επιθυμία για απομόνωση ή η έλλειψη ικανότητας να ζουν με άλλους ανθρώπους.

Αυτό που συμβαίνει συχνά είναι ότι αυτά τα συγκεχυμένα περιβάλλοντα μπορούν να προκαλέσουν μια αίσθηση δυσφορίας ή σπατάλη ενέργειας στους πιο εσωστρεφείς ανθρώπους.

Δείτε επίσης τις έννοιες Introvert και Introspection.