Υποδομή

Τι είναι μια Υποδομή:

Η υποδομή είναι ένα θηλυκό ουσιαστικό στοιχείο που υποδεικνύει την αόρατη βάση ή δομή που υποστηρίζει μια κατασκευή .

Αυτή η λέξη σχηματίζεται μέσω της διασταύρωσης της δομής infra +, όπου infra σημαίνει εσωτερικό ή κάτω. Π.χ .: Το κτίριο έπεσε επειδή η υποδομή του ήταν πολύ εύθραυστη.

Ο όρος αστική υποδομή αναφέρεται σε υπηρεσίες ή δημόσια έργα που εντάσσονται σε αστικό περιβάλλον, όπως: δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυο αποχέτευσης, δίκτυο φυσικού αερίου, κτίρια που χρησιμοποιούνται για δημόσιους σκοπούς κ.λπ.

Στην Κοινωνιολογία, ο Καρλ Μαρξ χαρακτήρισε τις υποδομές ως τα οικονομικά φαινόμενα που υποστηρίζουν κάθε κοινωνία. Επιπλέον, οι υποδομές είναι επίσης η βάση υπερκατασκευών, οι οποίες μπορεί να είναι ιδρύματα ή δομές που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, το δίκαιο κ.λπ.

Επιπλέον, η λέξη υποδομή μπορεί να υποδηλώνει τα κεντρικά και θεμελιώδη στοιχεία κάποιου δόγματος, πολιτικού κόμματος, φιλοσοφίας κλπ.

Υποδομή ή υποδομή

Πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν τον σωστό τρόπο γραφής αυτής της λέξης, ειδικότερα μεταξύ της υποδομής και της υποδομής.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία ορθογραφίας, το παύλα καταστέλλεται όταν το φωνητικό πρόθεμα είναι διαφορετικό από το φωνήεν της επόμενης λέξης. Έτσι, η σωστή μορφή είναι η υποδομή .