Κλειδί

Τι είναι το κλειδί:

Το κλειδί είναι ένα μεταλλικό όργανο που χρησιμοποιείται για να ανοίγει και να κλείνει το μάνδαλο μιας κλειδαριάς.

Το κλειδί είναι το όνομα μιας ποικιλίας αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν, να σφίγγουν και να χαλαρώνουν, να συναρμολογούν και να αποσυναρμολογούν τον πιο διαφορετικό εξοπλισμό.

Το κλειδί είναι επίσης αυτό που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, τι εξαρτάται από όλα να επιλυθεί και να λυθεί: "κλειδί του μυστηρίου", "κλειδί του προβλήματος".

Είναι συνώνυμες με το κλειδί: κώδικας, μηχανισμός, συνδυασμός, σύμβολο, αρχή, ουσία, ίδρυμα κλπ.

Κλείσιμο με το χρυσό κλειδί - είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι που μπορεί να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το οποίο μπορεί να έχει ένα θεαματικό τέλος.

Κάτω από το κλειδί - είναι μια φράση επίρρημα που σημαίνει ότι κάτι είναι καλά φυλαγμένο, είναι κάπου κλειδωμένο.

Τα επτά κλειδιά - είναι μια έκφραση που σημαίνει ότι κάτι αποθηκεύεται με έναν δύσκολο τρόπο να φτάσετε σε αυτό, σχεδόν αδύνατο: "φυλασσόμενο με κλειδιά".

Πλήκτρο αλυσίδας

Το αλυσιδικό κλειδί είναι ένας δημοφιλής όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει τι μπορεί να φέρει πρόβλημα, ή κάποιος που θέλει να βρωμίσει, ο οποίος παίρνει στο πρόβλημα πολύ εύκολα, ο οποίος έχει συμπεριφορές που μπορούν να μετατρέψουν τη ζωή του άλλου σε πραγματικό πανδαιμόνιο.

Κωδικός πρόσβασης

Λέξη-κλειδί είναι αυτή η λέξη που προσδιορίζει το κύριο θέμα ενός κειμένου. Είναι η λέξη ή η ομάδα λέξεων που συγκεντρώνει την κεντρική ιδέα του περιεχομένου που αναπτύχθηκε.

Στο διαδίκτυο, η λέξη-κλειδί (λέξη-κλειδί ) είναι η λέξη που εισάγεται στον ιστότοπο και χρησιμοποιείται ως εργαλείο αναζήτησης, ένα θέμα, προϊόν ή υπηρεσία που θα χρησιμεύσει ως αναφορά για αναζητήσεις.