Φαρμακοκινητική

Τι είναι η Φαρμακοκινητική:

Η φαρμακοκινητική είναι ο τομέας των επιστημών της υγείας που μελετά το ταξίδι που έχει διανύσει και τον αντίκτυπο που προκαλούν τα ναρκωτικά (φάρμακα) στο ανθρώπινο σώμα. Το κύριο αντικείμενο της μελέτης της φαρμακοκινητικής είναι η διαδικασία του μεταβολισμού των φαρμάκων.

Μέρος αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των διαδικασιών απορρόφησης, βιομετασχηματισμού, βιοδιαθεσιμότητας και απέκκρισης των φαρμάκων. Η ανάλυση είναι σημαντική ώστε η συνταγογράφηση φαρμάκων να γίνεται με ασφάλεια, όσον αφορά τις ποσότητες, τις δόσεις, τη μορφή χορήγησης και την αξιολόγηση των παρενεργειών.

Στάδια Φαρμακοκινητικής

Απορρόφηση

Η απορρόφηση είναι η διαδικασία που αρχίζει με την εφαρμογή ή τη λήψη του φαρμάκου μέχρι να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Η αξιολόγηση της μορφής απορρόφησης είναι θεμελιώδης έτσι ώστε οι επιδράσεις του φαρμάκου να είναι ικανοποιητικές.

Η απορρόφηση μπορεί να συμβεί μέσω διαφόρων οδών, σύμφωνα με την ένδειξη για κάθε περίπτωση: στοματική, πρωκτική, δερματική, ενδομυϊκή, αναπνευστική, υποδόρια και ενδοπεριτοναϊκή.

Ορισμένες συνθήκες υγείας και φυσιολογίας μπορεί να επηρεάσουν την σωστή απορρόφηση της δραστικής ουσίας ενός φαρμάκου, όπως οι φλεγμονώδεις διεργασίες, η ροή του αίματος, η εμμηνόρροια και η εφαρμοζόμενη δοσολογία.

Βιομετατροπή

Ο βιομετασχηματισμός είναι το στάδιο στο οποίο το φάρμακο μετασχηματίζεται σε υδατική ένωση. Ο βιομετασχηματισμός είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της απέκκρισης του φαρμάκου για τα απόβλητα, που συμβαίνει στο ήπαρ.

Βιοδιαθεσιμότητα

Η βιοδιαθεσιμότητα είναι το τμήμα του φαρμάκου που φτάνει στην κυκλοφορία του αίματος. Η τιμή είναι κοντά στο 100% όταν το φάρμακο χορηγείται ενδοφλεβίως. Άλλες οδοί εφαρμογής έχουν συνήθως χαμηλότερη βιοδιαθεσιμότητα.

Η εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας είναι σημαντική για την απόφαση σχετικά με την κατάλληλη εφαρμογή των δόσεων των φαρμάκων.

Εξάλειψη

Η απέκκριση είναι η μορφή και η ταχύτητα με την οποία απελευθερώνεται το απόβλητο φάρμακο από το σώμα. Η ταχύτητα εξαρτάται από τον τύπο του φαρμάκου, τη διαδικασία διήθησης στο σώμα και τη νεφρική ροή κάθε ατόμου. Τα κατάλοιπα φαρμάκων μπορούν να εξαλειφθούν με ούρα, κόπρανα, συκώτι, σάλιο, νεφρά, ιδρώτα, μεταξύ άλλων.

Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική

Η φαρμακοκινητική δεν πρέπει να συγχέεται με τη φαρμακοδυναμική. Ενώ η φαρμακοκινητική μελετά τη διαδρομή που ακολουθείται από τη φαρμακευτική αγωγή στο σώμα, η φαρμακοδυναμική μελετά τον μηχανισμό δράσης και τις φυσιολογικές επιδράσεις που προκαλούν τα δραστικά συστατικά που αποτελούν ένα φάρμακο.

Δείτε επίσης την έννοια της Φαρμακοδυναμικής και του Μεταβολισμού.