Στομάχι

Ποιος είναι ο πυρήνας:

Το στομάχι είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο συστατικό ή στο πιο στενό μέρος ενός ατόμου.

Συνήθως, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σε ένα πλαίσιο όπου ένα άτομο εμπιστεύεται ή αποκαλύπτει κάτι πολύ προσωπικό της ζωής του, όπου είναι δυνατόν να δείξει την πραγματική του ουσία ή την ψυχή του.

Παράδειγμα: "Ο Beto έχασε πρόσφατα τους γονείς του. Ο πόνος εξακολουθεί να διαπερνά τον πυρήνα του μαρτύρου του . "

Παράδειγμα: "Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Ρικάρντο ήταν αναστατωμένος στον πυρήνα από το αδίκημα του αφεντικού του . "

Ο όρος αναφέρεται επίσης σε κάτι ή μέρος που αντιπροσωπεύει την κύρια αναφορά ενός συγκεκριμένου θέματος ή που βρίσκεται στο κέντρο ενός συγκεκριμένου πλαισίου.

Παράδειγμα: "Η Roberta και εγώ πήγαμε στην καρδιά του θέματος με αυτόν τον κύριο . "

Παράδειγμα: «Το γεγονός ότι η ανθρώπινη συνείδηση ​​παραμένει εν μέρει παιδαγωγική καθ 'όλη τη ζωή είναι η καρδιά της ανθρώπινης τραγωδίας». ( Erik Erikson )

Στον τομέα της Βιολογίας, ειδικά για τη Βοτανική, ο πυρήνας χαρακτηρίζει το εσωτερικό μέρος των κορμών του ξύλου, που βρίσκεται μεταξύ του μυελού και του φλοιού των δέντρων.

Ο πυρήνας των δέντρων σχηματίζεται από κύτταρα που έχουν θανατωθεί λόγω έλλειψης νερού και είναι το μέρος που δεν καταστρέφει το ξύλο όταν καίγεται.

Συνώνυμα του

Ο όρος μπορεί να αντικατασταθεί από συνώνυμα όπως :

  • καρδιά?
  • ουσία ·
  • οικεία?
  • εγγενές;
  • εσωτερικό ·
  • ψυχή?
  • πυρήνα ·
  • πυρήνα;
  • κέντρο.

Δείτε επίσης την έννοια του Cerne και της Essence.