Η νεκροψία

Τι είναι η νεκροψία:

Η νεκροψία είναι μια σειρά διαδικασιών και παρατηρήσεων, οργανωμένων και ιεραρχικών, που εκτελούνται στο πτώμα με σκοπό να προσδιοριστεί τι προκάλεσε το θάνατό του.

Η προέλευση της λέξης " νεκροψία" προέρχεται από τους ελληνικούς όρους nekros = πτώμα και opsis = θέαμα.

Κλινική νεκροψία

Η κλινική νεκροψία εκτελείται από παθολόγο και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της παθοφυσιολογίας και της παθογένειας της νόσου.

Δικαστική νεκροψία

Η εγκληματολογική νεκροψία γίνεται από ιατρικό εξεταστή και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των μηχανισμών, των αποτελεσμάτων και των αιτιών που οδήγησαν το άτομο στο θάνατο.

Οι αλλαγές που εμφανίζονται στο σώμα του ζώου μετά το θάνατό του ονομάζονται πτωματικές αλλοιώσεις. Πρόκειται για: αλγορ mortis, ακαμψία σκληρότητας, βλάβη οφθαλμού, οφθαλμικές αλλοιώσεις, πήξη αίματος, αυτόλυση και σήψη.

Αυτές οι διαδικασίες χωρίζονται στις ακόλουθες φάσεις:

  1. Ακατάλληλη πτώση;
  2. Πτώματα από πτώματα.
  3. Αέρια;
  4. Coliquation;
  5. Σκελετοποίηση.

Νεκροψία x Αυτοψία

Η αυτοψία και η νεκροψία έχουν χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμα. Η λέξη "αυτοψία" σημαίνει "να δούμε για τον εαυτό μας" και έχει την προέλευσή της στους ελληνικούς όρους autos = ο ίδιος και opsis = θέαμα.