Αποστείρωση

Τι είναι η Αποστείρωση:

Η αποστείρωση είναι η διαδικασία καταστροφής όλων των μορφών μικροβιακής ζωής που μπορούν να μολύνουν υλικά και αντικείμενα όπως ιοί, βακτηρίδια, μύκητες και άλλα μέσω της χρήσης χημικών ή φυσικών παραγόντων.

Αυτή η διαδικασία καθιστά την αναπαραγωγή αυτών των οργανισμών ανίκανη να πραγματοποιήσει, προκαλώντας τον αποκαλούμενο μικροβιακό θάνατο.

Ο σκοπός της αποστείρωσης είναι ότι η πιθανότητα επιβίωσης του παράγοντα που μπορεί να μολύνει έναν οργανισμό είναι μικρότερη από 1: 1.000.000 και μπορεί να θεωρήσει ότι το αποστειρωμένο αντικείμενο.

Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε διαδικασίας αποστείρωσης θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο τύπος της επιλεγείσας μεθόδου, η φύση του υλικού, ο τύπος μόλυνσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες προετοιμάστηκε το τελικό αντικείμενο.

Για την ιατρική και την κτηνιατρική, η αποστείρωση χαρακτηρίζεται από τη χειρουργική μέθοδο που διακόπτει την αναπαραγωγική ικανότητα ενός ζωντανού οργανισμού, καθιστώντας τον αποστειρωμένο και άγονο.

Γενικά, οι διαδικασίες αποστείρωσης σε ζώντα όντα είναι μια μορφή μόνιμης αντισύλληψης, η οποία είναι μη αναστρέψιμη.

Δείτε περισσότερα για την Assepsia.

Τύποι αποστείρωσης

Η αποστείρωση των υλικών μπορεί να αναπτυχθεί μέσω διαφορετικών χημικών και φυσικών διεργασιών.

Η πιο συχνή εναλλακτική είναι να υποβληθεί το αντικείμενο να αποστειρωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι να πεθάνουν οι μικροοργανισμοί. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως:

Αποστείρωση με ατμό

Η έκθεση μικροοργανισμών στους κεκορεσμένους και υπό πίεση ατμούς ενός αυτοκλείστου προκαλεί την αποκαλούμενη μετουσίωση δομικών ενζύμων και πρωτεϊνών. Η θερμοκρασία μπορεί να ποικίλει αντιστρόφως με την ποσότητα νερού που υπάρχει στη διαδικασία.

Αποστείρωση με ξηρή θερμότητα

Στην αποστείρωση με ξηρή θερμότητα, ο πρωταρχικός σκοπός είναι η οξείδωση των κυτταρικών συστατικών. Απαιτεί επίσης τη χρήση πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εκτός από τον πολύ μεγάλο χρόνο έκθεσης. Στη διαδικασία της υπάρχουν βήματα όπως λυγισμός, καύση, υπέρυθρες ακτίνες και θερμοκήπιο θερμού αέρα.

Αποστείρωση αερίου

Ο δραστικός παράγοντας της διαδικασίας αποστείρωσης με αέριο μπορεί να είναι οξείδιο αιθυλενίου ή άλλη πολύ πτητική ουσία, η οποία λειτουργεί ως αλκαλικός φορέας για πρωτεΐνες όπως ϋΝΑ και RNA.

Επειδή θεωρείται εξαιρετικά εύφλεκτο, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να εξετάζεται μόνο εάν δεν είναι δυνατή καμία άλλη διαδικασία αποστείρωσης.

Αποστείρωση με ιονίζουσα ακτινοβολία

Επειδή πρόκειται για μέθοδο αποστείρωσης που χρησιμοποιεί χαμηλές θερμοκρασίες, η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοευαίσθητα υλικά.

Μερικά άτομα έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν κύματα ή σωματίδια σύμφωνα με την αστάθεια των πυρήνων τους, μεταβάλλοντας έτσι το ηλεκτρικό φορτίο του υλικού που ακτινοβολείται με μετατόπιση ηλεκτρονίων.

Για λόγους βιομηχανικής αποστείρωσης, οι πηγές βήτα και ακτίνων γάμμα είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται.

Αποστείρωση και απολύμανση

Η διαδικασία και η φροντίδα με τον καθαρισμό των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο αποφεύγουν μολύνσεις και προβλήματα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Και η αποστείρωση και η απολύμανση των υλικών είναι οι πιο βασικές διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Ωστόσο, και οι δύο παρουσιάζουν κάποιες διαφορές.

Ενώ η απολύμανση είναι η διαδικασία που εξαλείφει ένα μεγάλο μέρος των μικροοργανισμών που υπάρχουν στις επιφάνειες του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας προϊόντα όπως το χλώριο, το υποχλωριώδες νάτριο και το αλκοόλ, η αποστείρωση λειτουργεί ως συμπλήρωμα, είναι πιο αποτελεσματική στην εξάλειψη όλων των μορφών ζωής που υπάρχουν στην εργαστηριακά υλικά.

Όταν εκτελείται σωστά, η αποστείρωση εξαλείφει όλα τα βακτηρίδια, τους μύκητες, τους ιούς και τα σπόρια.

Δείτε επίσης την έννοια της απολύμανσης.