Συνάφεια

Τι είναι η σχετικότητα:

Η συνάφεια είναι ένα χαρακτηριστικό που αποδίδεται σε όλα όσα έχουν θεμελιώδη σημασία για κάτι, δηλαδή για όλα τα σχετικά.

Αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται σε συγκριτικούς όρους, για παράδειγμα, με ένα στοιχείο που είναι πιο εμφανές από άλλα, ανεξάρτητα από την περιοχή.

Παραδείγματα:

"Η σημασία του θέματος ήταν ξεκάθαρη όταν ο πρόεδρος του συλλόγου συνομίλεψε σχετικά με τη συνέντευξη τύπου" .

"Ο δήμαρχος υποσχέθηκε να προσλάβει έναν καλλιτέχνη που να έχει σχέση με το πάρτι γενεθλίων της πόλης" .

" Το άρθρο του Rafael έχει μεγάλη σημασία για το θέμα . "

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνάφεια κάτι γίνεται εμφανής. Σε άλλα πλαίσια, μπορεί να είναι αρκετά υποκειμενική.

Για παράδειγμα, ένας γαστρονομικός κριτικός μπορεί να βρει ένα ιδιαίτερο εστιατόριο που έχει μεγάλη σημασία για το υποκατάστημα, ενώ ένας δεύτερος κριτικός μπορεί να μην έχει την ίδια εντύπωση για τον ίδιο τόπο.

Ωστόσο, ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα προεξέχον τμήμα ως ένα είδος προεξοχής σε μια ομαλή επιφάνεια.

Συνήθως, η σχετικότητα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου θέλετε να τονίσετε το τμήμα που δεν συμμορφώνεται με την επίπεδη επιφάνεια.

Παράδειγμα: "Αυτός ο τοίχος έχει ένα μέρος με σχετικότητα στη δεξιά γωνία. Μπορείτε να μάθετε; "

Η συνάφεια μπορεί επίσης να αναφέρεται, για λόγους λογιστικής, σε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν τα λογιστικά δεδομένα, όπως η συγκρισιμότητα και η αξιοπιστία.

Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική συνάφεια αναφέρεται σε πληροφορίες που πρέπει να έχουν αρκετή σημασία για να ασκήσουν κάποια επιρροή στη λήψη αποφάσεων από όσους μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

Δείτε επίσης την έννοια του Relevant.

Συνώνυμα της Relevância

Ο όρος μπορεί ακόμη να αντικατασταθεί από συνώνυμα όπως :

 • Έκφραση.
 • Monta;
 • Μεγέθυνση;
 • Επισημάνετε;
 • Αξία;
 • Αξία.
 • Vulto;
 • Ανακούφιση;
 • Βελτίωση;
 • Διάκριση.
 • Το ενδιαφέρον.
 • Σημασία;
 • Σημασία;
 • Συνάφεια.