Sisu

Τι είναι το Sisu:

Το Sisu είναι το ακρωνύμιο για το σύστημα ενοποιημένης επιλογής, το οποίο είναι ένα σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (MEC) στο οποίο προσφέρονται οι κενές θέσεις σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βραζιλία.

Το σύστημα λειτουργεί βάσει του βαθμού δοκιμής του Enem (Εθνική Εξέταση του Γυμνασίου), το οποίο αξιολογεί την απόδοση των μαθητών στους κλάδους του Γυμνασίου.

Σκοπός του Sisu

Στόχος του Sisu είναι να επιλέξει υποψηφίους για τις κενές θέσεις που διατίθενται από τα δημόσια πανεπιστήμια που χρησιμοποιούν το σημείωμα του Enem ως μέσο πρόσβασης.

Τα πανεπιστήμια έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν πώς χρησιμοποιείται η βαθμίδα Enem για την είσοδο στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους.

Η σημείωση μπορεί να είναι η μόνη απαίτηση για την κενή θέση ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής.

Ένα άλλο κριτήριο που μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα πανεπιστήμια είναι το βάρος που αποδίδεται στον βαθμό των θεμάτων που σχετίζονται με την επιλεγμένη πορεία.

Ένα μεγάλο μέρος των πανεπιστημίων της Βραζιλίας που είχαν τις δικές τους εισαγωγικές εξετάσεις ως μια επιλεκτική διαδικασία των σπουδαστών σήμερα εντάχθηκαν στην εισδοχή μέσω της σημείωσης του Enem.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο Sisu;

Προκειμένου να εγγραφεί στο Sisu, ο υποψήφιος πρέπει να έχει λάβει την τελευταία δοκιμασία Enem, να έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα από 0 (μηδέν) στο δοκίμιο και όχι εκπαιδευτή .

Οι εκπαιδευόμενοι είναι υποψήφιοι που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν τη δοκιμασία του Enem αλλά επιλέγουν να το κάνουν ούτως ή άλλως ως μορφή αυτοαξιολόγησης.

Πώς να κάνετε αίτηση στο Sisu;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Sisu, οι επιγραφές γίνονται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο.

Για να συμμετάσχουν στο Sisu, οι μαθητές πρέπει να εγγραφούν στον ιστότοπο του συστήματος και μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν μέχρι και σε δύο διαφορετικές επιλογές μαθημάτων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να γνωρίζουν το www.sisu.mec.gov.br. Αν η περίοδος εγγραφής είναι ανοικτή, η επικοινωνία θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

Κατά την εγγραφή, οι μαθητές πρέπει να έχουν τον αριθμό εγγραφής Enem και τον κωδικό πρόσβασής τους για να έχουν πρόσβαση στη Σελίδα Συμμετέχοντα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής, το σύστημα υπολογίζει καθημερινά την αποκοπή βαθμού κάθε κύκλου μαθημάτων, δηλαδή τον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται για την έγκριση.

Το σημείωμα αποκοπής είναι σημαντικό, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να αξιολογήσει εάν έχει την ευκαιρία να περάσει την πορεία που έχει επιλέξει ή αν θέλει να αλλάξει την επιλογή του.

Μάθετε περισσότερα για το Enem.

Το Sisu απελευθερώνει αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Sisu κυκλοφορούν στο επίσημο ημερολόγιο του προγράμματος.

Προκειμένου να καθοδηγηθείτε σε σχέση με τις πιθανότητές σας να εισέλθετε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύμφωνα με την βαθμολογία στο Enem, ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν προσομοιωτή που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: //portalbi.mec.gov.br/portal-bi/relatorios/simulador_sisu/painel_direto.php

Μετά την δημοσίευση της τελικής κατάταξης, οι επιτυχόντες πρέπει να πάνε στο πανεπιστήμιο για να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής:

  1. Όσοι περάσουν την πρώτη επιλογή μαθημάτων πρέπει να εγγραφούν.
  2. Οι υποψήφιοι που έχουν περάσει τη δεύτερη επιλογή μαθήματος έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στην λίστα αναμονής του μαθήματος που επιλέχθηκε ως πρώτη επιλογή.

Sisu λίστα αναμονής

Το Sisu έχει έναν κατάλογο αναμονής για κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί.

Για να συμμετάσχετε σε αυτήν τη λίστα, πρέπει να έχετε πρόσβαση στην δική σας εγγραφή ιστότοπου και να επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν επιλεγεί στην κανονική κλήση σε οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές επιλογής πορείας μπορούν να συμμετάσχουν στη λίστα.

Sisu, Prouni και Fies

Το Sisu δεν πρέπει να συγχέεται με το πρόγραμμα Prouni (Πανεπιστήμιο για Όλους) και τα Fies (Ταμείο Χρηματοδότησης Φοιτητών).

Το Prouni είναι ένα πρόγραμμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης που χορηγεί υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές).

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές που έχουν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στην Enem και έχουν σπουδάσει δημόσια σχολεία ή μελετητές σε ιδιωτικά σχολεία κατά τη διάρκεια του γυμνασίου.

Fies είναι πρόγραμμα χαμηλού ενδιαφέροντος και μακροπρόθεσμης πληρωμής που δημιουργήθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να βοηθήσει τους φοιτητές να πληρώσουν για τα δίδακτρά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το Fies επιτρέπει τη χρηματοδότηση του 100% της αξίας του επιλεγμένου μαθήματος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την είσοδο στο γυμνάσιο και την κολέγιο.