Ελαστικότητα

Τι είναι η ολκιμότητα:

Η ολκιμότητα είναι η ποιότητα ή η ιδιότητα του ό, τι είναι όλκιμο, δηλαδή ό, τι είναι εύκαμπτο, ελαστικό, εύπλαστο, το οποίο μπορεί να συμπιεστεί ή να μειωθεί σε σπειρώματα χωρίς σπάσιμο. Αυτό μπορεί να τεντωθεί χωρίς να σπάσει.

Η ολκιμότητα, με την εικονιστική έννοια, σημαίνει υποκείμενη, μαλακή, ευέλικτη, εφελκυστική, η οποία είναι εύκολη στην προσαρμογή των περιστάσεων και του χρόνου. Για να έχει η ολκιμότητα να είναι συμβιβαστική.

Ολκιμότητα των μετάλλων

Η ολκιμότητα είναι μια από τις πολλές μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων που της δίνει την ικανότητα να αντέχει την ελαχιστοποίηση του ελατηρίου μέχρι το σημείο παραμόρφωσης χωρίς σπάσιμο. Είναι η ικανότητα να παραμορφώνεται, να τεντώνεται και να λυγίζει, χωρίς ρωγμές και χωρίς να χάνει τη δύναμή του. Π.χ. χρυσός, ασήμι, χαλκός κλπ.

Εκτός από την ολκιμότητα, τα μέταλλα έχουν επίσης τις μηχανικές ιδιότητες της αντοχής, δηλαδή την αντίσταση που έχουν όταν υπόκεινται στην εφελκυστική δύναμη, η οποία μπορεί να οδηγήσει από την παραμόρφωση στην ρήξη. Είναι η ποσότητα ενέργειας που ένα υλικό μπορεί να απορροφήσει πριν σπάσει.