6 Παραδείγματα ηθικής και ηθικής

Η ηθική βασίζεται στην εξήγηση των ηθικών κανόνων και συμπεριφορών του ανθρώπου με έναν ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο, μέσω μιας νομοθεσίας που νομιμοποιεί αυτή τη συμπεριφορά ενώπιον της κοινωνίας.

Η ηθική, από την άλλη πλευρά, συνδέεται με το σύνολο των κανόνων που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή από κάθε πολίτη, σύμφωνα με τη δική του κατανόηση μεταξύ του τι είναι σωστό και λάθος.

Σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο, η ηθική και η ηθική έχουν διαφορετικές αλλά αρκετά συναφείς έννοιες στα θέματα συμπεριφοράς ενός ατόμου στην κοινωνία. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ηθικής και ηθικής:

1. Βοηθώντας εκείνους που την χρειάζονται

Όταν κάποιος σας ζητά κάποια οικονομική βοήθεια στο δρόμο ή κάποιος ηλικιωμένος σας ζητά βοήθεια για να περάσει από το δρόμο, έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε ή όχι.

Από την ηθική, δεν θα είστε υποχρεωμένοι να βοηθήσετε σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις. Ωστόσο, η ηθική, επειδή σχετίζεται περισσότερο με τις ατομικές αξίες, μπορεί να της επιτρέψει να σκεφτεί την κατάσταση και να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια.

2. Δέσμευση παράνομων πράξεων

Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντικατοπτρίζεται μέσα στις έννοιες της ηθικής και της ηθικής.

Οι παράνομες καταστάσεις όπως η κλοπή ή η δολοφονία είναι, κατά νόμο, πιθανές τιμωρίες και καταλαβαίνουμε ότι με ηθική θα ήταν παράνομη και, από ηθική άποψη, δεν συμμορφώνονται με τις καλές αξίες και τα έθιμα της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, η διάπραξη παράνομων πράξεων όπως η κλοπή και η θανάτωση θεωρούνται από την ηθική και την ηθική ως πράξεις που έχουν τιμωρίες, είτε νομικές είτε ηθικές.

3. ρίξτε τα σκουπίδια στο δρόμο

Αυτό είναι επίσης ένα παράδειγμα όπου ο προβληματισμός για την ηθική και την ηθική τίθεται σε εφαρμογή.

Εάν, όταν περπατάς σε έναν δημόσιο δρόμο, ένα άτομο έχει κάποια συσκευασία που θέλει να το απορρίψει, πρέπει να ρίξει αυτό το πακέτο στα σκουπίδια, το οποίο θα ήταν σωστό, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής.

Ωστόσο, αποφασίζει να ρίξει τη συσκευασία στον δημόσιο δρόμο, ο οποίος από την ηθική, παρόλο που δεν είναι τιμωρία, θεωρείται κακό, γιατί εκτός από το να μολύνει το δρόμο αυτό το άτομο μπορεί να δίνει ένα κακό παράδειγμα, ώστε να μπορούν να φτάσουν και άλλα άτομα διαπράττουν αυτή την πράξη.

Με μια ευρύτερη έννοια, ο σκοπός των δύο είναι πολύ παρόμοιος, καθώς η ηθική και η ηθική είναι υπεύθυνες για την οικοδόμηση των θεμελίων που θα καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και τον καλύτερο τρόπο δράσης στην κοινωνία.

4. Stick σειρά

Ένα άλλο ζήτημα που αποτελεί παράδειγμα για τον προβληματισμό σχετικά με την ηθική και την ηθική είναι η δράση της αναμονής σε θέσεις δημόσιας υπηρεσίας, όπως τράπεζες, εστιατόρια κλπ.

Το σωστό, για την ηθική θα ήταν να σέβεται τη σειρά και να περιμένει τη σειρά του. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν είναι κάτι που συνεπάγεται μεγάλες τιμωρίες και ένα άτομο μπορεί να διαπράξει αν νομίζει ότι είναι σωστό να το πράξει, ακόμα και αν είναι ηθικά λάθος.

5. Κακομεταχείριση ζώων

Αυτή είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη και αμφιλεγόμενη στάση στον προβληματισμό σχετικά με την ηθική και τα ηθικά, διότι είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες, κάθε ομάδα ή κοινωνία έχει τον δικό της κώδικα δεοντολογίας που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα.

Είναι γεγονός ότι από ηθική άποψη, η κακομεταχείριση ζώων είναι αρνητική στάση. Ωστόσο, σε μια δεδομένη χώρα, για παράδειγμα, η χρήση ζώων για επιστημονική έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ηθική λόγω του καθιερωμένου κώδικα δεοντολογίας. Ήδη σε άλλη περιοχή, αυτή η στάση μπορεί να θεωρηθεί ως έλλειψη σεβασμού στις αρχές που καθόρισε αυτή η χώρα.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

6. Βλάψτε έναν συνάδελφο

Στο περιβάλλον εργασίας, είναι κοινό να υπάρχει η λεγόμενη επαγγελματική ηθική, όπου όλοι οι εργαζόμενοι υποτίθεται ότι ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις αρχές.

Δείτε περισσότερα σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογία.

Ωστόσο, εάν για λόγους προσωπικής ανάπτυξης μέσα στην εταιρεία κάποιος υπάλληλος αποφασίσει να βλάψει έναν συνάδελφο, αυτή η στάση, είτε από ηθική είτε από ηθική, δεν θεωρείται σωστή.

Εκτός του ότι ο εργαζόμενος αυτός δεν ενεργεί σύμφωνα με τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, από ηθική άποψη, δεν είναι κάτι που ταιριάζει με αυτό που η κοινωνία θεωρεί σωστό.

Δείτε περισσότερα για τη Δεοντολογία και τα Ηθικά.