Ανθρώπινες αξίες

Τι είναι οι ανθρώπινες αξίες:

Οι ανθρώπινες αξίες μπορούν να οριστούν ως οι ηθικές και δεοντολογικές αρχές που καθοδηγούν τη ζωή ενός ατόμου. Είναι μέρος της διαμόρφωσης της συνειδητότητάς σας και του τρόπου που ζείτε και συνδέεστε σε μια κοινωνία.

Οι ανθρώπινες αξίες λειτουργούν ως κανόνες συμπεριφοράς που μπορούν να καθορίσουν σημαντικές αποφάσεις και να εξασφαλίσουν ότι η συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων είναι ειρηνική, ειλικρινής και δίκαιη. Είναι οι αξίες που καλλιεργούνται από ένα άτομο που θα βασίσει τις αποφάσεις τους και θα δείξει στον κόσμο ποιες αρχές διέπουν τη ζωή τους.

Παραδείγματα ανθρώπινων αξιών

Υπάρχουν πολλές αξίες που είναι σημαντικές σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή τόπο και μπορούν να θεωρηθούν οικουμενικές αξίες. Πρέπει να καλλιεργηθούν για να εξασφαλίσουν μια ηθική και υγιή συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων που αποτελούν μέρος μιας κοινωνίας.

Γνωρίστε μερικές από αυτές τις αξίες τώρα.

1. Σεβαστείτε

Ο σεβασμός είναι η δυνατότητα να λάβουμε υπόψη τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων . Είναι μια από τις αξίες που μπορεί να είναι πιο σημαντική στη συμπεριφορά της ζωής ενός ατόμου, επειδή μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους, τις σχέσεις τους και τον τρόπο ζωής τους.

Αυτή η τιμή μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένα παράδειγμα είναι ο σεβασμός των διαφορών. Σε μια κοινωνία υπάρχουν ποικίλοι τρόποι ζωής και σκέψης, όπως υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις για τη ζωή. Για να είναι μια καλή συλλογική συνύπαρξη θετική, είναι θεμελιώδους σημασίας η καλλιέργεια και ο σεβασμός των διαφορετικών ανθρώπων και των αποφάσεων.

Ο σεβασμός έχει επίσης ένα άλλο νόημα. Η έννοια αναφέρεται επίσης στην υπακοή στους κανόνες που καθορίζονται σε μια κοινωνία και πρέπει να ακολουθηθεί έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η διαταγή, ακόμα και αν διαφωνεί με αυτές. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η υποχρέωση τήρησης και τήρησης των νόμων μιας χώρας.

Το όνειρο της ισότητας αναπτύσσεται μόνο στο έδαφος του σεβασμού των διαφορών. (Augusto Cury)

Διαβάστε περισσότερα για την έννοια του Respect.

2. Ειλικρίνεια

Η ειλικρίνεια είναι μια θεμελιώδης αξία για τον άνθρωπο και μπορεί να επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής ενός ατόμου. Για να έχει ειλικρίνεια σημαίνει να ενεργεί ηθικά και ειλικρινά στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων, ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας.

Ωστόσο, η αίσθηση της ειλικρίνειας δεν συνδέεται μόνο με τις εξωτερικές σχέσεις, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η ειλικρίνεια συνδέεται επίσης με τη συνείδηση ​​του ατόμου, η οποία ενεργεί με ακεραιότητα σε σχέση με τα δικά του συναισθήματα και αρχές.

Η ειλικρίνεια μπορεί να σχετίζεται με τα συναισθήματα που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, στις εργασιακές σχέσεις, στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, στην έκφραση απόψεων και κρίσεων, σε πολλές άλλες μορφές εκδήλωσης.

Κανένας κληρονομικότητα δεν είναι τόσο πλούσιος όσο η ειλικρίνεια. (William Shakespeare)

3. Ταπεινότητα

Η ταπεινοφροσύνη είναι μια πολύτιμη αρετή στη ζωή ενός ατόμου, γιατί σημαίνει την ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη ή τις δυσκολίες του . Η έννοια της ταπεινότητας σχετίζεται με την ιδέα της δράσης με μέτριο τρόπο, έχοντας την απλότητα στη στάση τους και τη γνώση του τρόπου αναγνώρισης των δικών τους περιορισμών.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι επίσης πολύ σημαντικό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εξελιχθούν ως άτομα, διότι μέσω της αναγνώρισης των δυσκολιών τους ένα άτομο μπορεί να αναθεωρήσει τις συμπεριφορές του ή να αποκτήσει νέες εμπειρίες και μαθήματα.

Η ταπεινότητα έχει επίσης ένα άλλο νόημα, που συνδέεται με τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έννοια μπορεί να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργείτε ισότιμα ​​προς τους άλλους, ως επίδειξη σεβασμού.

Η ταπεινοφροσύνη είναι το θεμέλιο και το θεμέλιο όλων των αρετών και χωρίς αυτό δεν υπάρχει κανένας. (Miguel de Cervantes)

4. Empathy

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων τοποθετώντας τον εαυτό του "στη θέση του". Είναι μια σημαντική αξία για τη διατήρηση καλών ανθρώπινων σχέσεων, διότι από αυτό είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τις σκέψεις και τις συμπεριφορές των άλλων.

Η ανάπτυξη της συμπάθειας περιλαμβάνει την απομάκρυνση από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις σας και την εξέταση ενός θέματος με την αντίληψη ενός άλλου ατόμου. Χαρακτηρίζεται από τη στάση της γενναιοδωρίας προς τους άλλους, αποδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδεται στα συναισθήματα των άλλων.

Αυτή η αξία, η οποία επίσης σχετίζεται με το αίσθημα της συμπόνιας, βοηθάει κάποιον να κατανοήσει καλύτερα τους άλλους με τους οποίους ζει, γιατί είναι η δυνατότητα να αφήνουν τις ιδέες και τις προοπτικές κάποιες εκτός από την προσπάθεια να κατανοήσουν την άλλη, του.

Για να είσαι ευαισθητοποιημένος είναι να βλέπεις τον κόσμο με τα μάτια του άλλου και να μην βλέπεις τον κόσμο μας να αντικατοπτρίζεται στα μάτια του. (Carl Rogers)

Διαβάστε περισσότερα για την Εμπάθεια και δείτε μερικά σημάδια που σας δείχνουν τι αισθάνεται η συμπάθεια.

5. Αίσθηση της δικαιοσύνης

Έχοντας μια αίσθηση της δικαιοσύνης σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει την ύπαρξη δικαιοσύνης ή αδικίας σε καταστάσεις . Το να είσαι δίκαιος είναι να έχεις ως αρχή της ζωής που ενεργεί με ακεραιότητα και ισότητα, παίρνοντας σωστές αποφάσεις, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους.

Η αίσθηση της δικαιοσύνης μπορεί επίσης να εκδηλωθεί από την ικανότητα αγανάκτησης. Για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζει μια κατάσταση αδικίας, ένα άτομο υιοθετεί μια στάση για να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση, αν και δεν είναι γεγονός σε σχέση με τον εαυτό του. Η αίσθηση της δικαιοσύνης αναγκάζει ένα άτομο να αποτύχει να μην εκδηλωθεί όταν αντιμετωπίζει μια άδικη κατάσταση.

Όταν ένα άτομο που έχει μια αίσθηση της δικαιοσύνης αντιλαμβάνεται μια κατάσταση που εκδηλώνει αθέμιτη συμπεριφορά, αυτός ή αυτή τείνει να δράσει για την επίλυση του θέματος.

Εάν γίνετε ουδέτερος σε καταστάσεις αδικίας, επιλέγετε την πλευρά του καταπιεστή. (Desmond Tutu)

Δείτε περισσότερα για αυτήν την ανθρώπινη αξία στο άρθρο σχετικά με τη δικαιοσύνη.

6. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση, ως ανθρώπινη αξία, σημαίνει ότι ενεργεί με εγκάρδια, ευγενικό και αγάπη τρόπο. Γνωρίζει πώς να συνδέεται με άλλους ακολουθώντας αρχές καλής σχέσης, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Η δράση με την εκπαίδευση στις ανθρώπινες σχέσεις είναι να γνωρίζουμε πώς να ζούμε με διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ενεργώντας πάντα με σεβασμό για όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις καταστάσεις. Η εκπαίδευση εκδηλώνεται επίσης με το να μην έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως να μην σέβεται τους άλλους.

Η εκπαίδευση αναφέρεται επίσης στις διαδικασίες μάθησης και ανθρώπινης ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να συμβούν επίσημα ή ανεπίσημα. Η τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που λαμβάνεται στο σχολείο και στα κολέγια κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός ατόμου. Από την άλλη πλευρά, άτυπη (ή μη τυπική) εκπαίδευση είναι η μόρφωση που λαμβάνεται από την οικογένεια, βάσει ηθικών και ηθικών αρχών.

Εκπαιδεύστε τα παιδιά και δεν χρειάζεται να τιμωρείτε τους άνδρες. (Πυθαγόρας)

7. Αλληλεγγύη

Η αλληλεγγύη είναι η ικανότητα να έχεις συμπάθεια και προσοχή με ένα άλλο άτομο, που δείχνει την εκτίμηση και τη σημασία που δίνεται σε άλλους ανθρώπους. Αυτό το συναίσθημα χαρακτηρίζεται από το αληθινό ενδιαφέρον για την ένταξη στο πόνο ή την ανάγκη ενός ατόμου, βοηθώντας με οποιονδήποτε τρόπο.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη στην πράξη, είναι απαραίτητα τα συναισθήματα της απόσπασης και της συμπάθειας για να εξετάσουμε την κατάσταση ενός άλλου ατόμου χωρίς κρίσεις, μόνο με την πρόθεση να δείξουμε υποστήριξη και ανησυχία.

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους άσκησης αλληλεγγύης είναι όταν ένα άτομο βοηθάει άλλο χωρίς να περιμένει οποιαδήποτε τιμωρία για την πράξη του. Είναι δυνατόν να υποστηρίζετε με πολλούς τρόπους, είτε δίνοντας ηθική προσοχή και υποστήριξη σε ένα άτομο, είτε μέσω υλικής βοήθειας.

Η αλληλεγγύη είναι η αίσθηση που εκφράζει καλύτερα τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. (Franz Kafka)

Διαβάστε επίσης την έννοια της Αλληλεγγύης.

8. Ηθική

Η ηθική μπορεί να οριστεί ως η συλλογή αρχών που καθορίζουν τις στάσεις ενός ατόμου. Έτσι, η ενεργητικότητα με την ηθική σημαίνει να ζούμε σύμφωνα με τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες .

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία, η ηθική είναι ένα σύνολο αξιών που είναι καθοριστικές για τη συμπεριφορά που υιοθετείται από ένα άτομο στη ζωή του και στην κοινωνική του ζωή. Ο Αριστοτέλης περιέγραψε ότι η ηθική είχε τρία βασικά θεμέλια: τη χρήση της λογικής, την απόφαση για καλή συμπεριφορά και την αίσθηση της ευτυχίας. Για αυτόν μια ζωή που ζούσε με ηθική θα ήταν δυνατή μόνο αν το άτομο μπορούσε να βρει μια ισορροπία μεταξύ των διαθηκών του και της χρήσης της λογικής.

Το να είσαι ηθικός άνθρωπος είναι να γνωρίζεις τη σημασία της εκπλήρωσης των καθηκόντων και να ενεργείς με δίκαιο τρόπο, εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές σε όλους τους τομείς της ζωής, τόσο στις προσωπικές όσο και στις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και στις επαγγελματικές σχέσεις.

Αν η ηθική δεν διέπει τη λογική, ο λόγος θα περιφρονεί την ηθική. (José Saramago)

Δείτε επίσης την έννοια της Ηθικής και μάθετε περισσότερα για τη Δεοντολογία και τα Ηθικά.

Κρίση αξιών

Σήμερα η ύπαρξη μιας κρίσης ανθρώπινων αξιών συζητείται, αυτό θα ήταν η απομάκρυνση των ηθικών και ηθικών αρχών που πρέπει να καλλιεργηθούν από όλους τους ανθρώπους. Πολλά λέγεται ότι η κρίση αυτή συμβαίνει λόγω κοινωνικών αλλαγών που επέτρεψαν την αλλαγή ή την ευελιξία των αξιών.

Για το λόγο αυτό, όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις σκέψεις και τις πράξεις τους. Αυτή η αυτοπαρατήρηση είναι θεμελιώδης, έτσι ώστε οι αξίες να μην είναι σχετικές, δηλαδή να μην ξεχαστούν οι θεμελιώδεις αρχές της ηθικής και της ηθικής, ανεξάρτητα από τις κοινωνικές καταστάσεις ή τα πλαίσια.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την έννοια των αξιών και των ηθικών αξιών.