Διάρρηξη

Τι είναι η Διάρρηξη:

Η επιμέλεια σημαίνει να έχετε φροντίδα, προσοχή ή αφοσίωση για να ολοκληρώσετε μια εργασία . Μπορεί επίσης να σημαίνει την ευκινησία, τον προγραμματισμό ή την ταχύτητα ενός ατόμου να κάνει κάποια δραστηριότητα.

Στον τομέα της μελέτης της ηθικής και της φιλοσοφίας η επιμέλεια θεωρείται αρετή της επιδίωξης στόχων και διασφάλισης καλών αρχών.

Παράδειγμα: Συνήθως εργάζεται πολύ επιμελώς.

Πρόκειται για θηλυκό ουσιαστικό που προέρχεται από τους επιμέρους Λατίνοι. Είναι συνώνυμες με τη λέξη: φροντίδα, αφοσίωση, ζήλο, προσοχή, ευκινησία, πρόνοια, έρευνα και συζήτηση.

Τα πιο συνηθισμένα αντώνυμα μπορεί να είναι: απροσεξία, απροσεξία, αμέλεια, απρόβλεπτη και βραδύτητα.

Ο όρος έχει επίσης την έννοια μιας στρατιωτικής δραστηριότητας που εκτελείται έξω από το περιβάλλον των στρατώνων.

Παλαιά επιμέλεια ήταν το όνομα που δόθηκε σε μια άμαξα. Αυτός ο τύπος οχήματος χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ατόμων και αποσκευών.

Η επιμέλεια στο δίκαιο

Στον τομέα του δικαίου ο όρος επιμέλεια έχει μια ευρεία έννοια της ζήτησης ή της πρόνοιας που πρέπει να ληφθεί ή ενός προσδιορισμού που πρέπει να εκπληρωθεί. Ονομάζεται δικαστική διαδικασία .

Παραδείγματα δικαστικών διαδικασιών είναι: η κλήτευση σε δικαστική υπόθεση, η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ή η αστυνομική έρευνα (πράξη έρευνας).

Ο δικαστικός επιμελητής είναι ο επαγγελματίας που εκτελεί πράξεις εκτός συμβολαιογραφικών γραφείων για να συμμορφωθεί με τις εντολές που δόθηκαν από τους δικαστές στη διαδικασία.

Η αρχή της δέουσας επιμέλειας είναι η δέσμευση των επαγγελματιών του δικαίου για την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων. Η ίδια αρχή αναφέρεται επίσης στους επαγγελματίες της περίθαλψης στην περιοχή πρέπει να πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εκμάθηση και η ενημέρωσή τους είναι σταθερές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έννοια της ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας.