Προπαιδεία

Τι είναι το Propaedeutics:

Η προπαιδεία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των αρχικών και των εισαγωγικών σταδίων της μαθησιακής διαδικασίας .

Η προέλευσή του προέρχεται από τον ελληνικό όρο propaideutikós, που σημαίνει "σχετικά με την διδασκαλία, διδακτικό", όπου είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς την αναφορά της ιδέας της διδασκαλίας.

Σε γενικές γραμμές, τα προπαυτικά αναφέρονται στην προηγούμενη εκμάθηση ενός θέματος ή πειθαρχίας. Μπορεί να δοθεί με τη μορφή ενός μαθήματος ή μέρους μιας εισαγωγικής σειράς μαθημάτων που ικανοποιούν τη βασική ανάγκη για μια ελάχιστη γνώση σε ένα δεδομένο θέμα.

Συνήθως σχετίζεται άμεσα με θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, την τέχνη, την εκπαίδευση και άλλα.

Στον τομέα της υγείας, ειδικότερα στην ιατρική και τις κλινικές περιοχές, ο προπαυτικός χαρακτηρίζει ένα σύνολο τεχνικών για τη συλλογή δεδομένων και αρχικών διαγνώσεων. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές περιλαμβάνουν παρατήρηση, ψηλάφηση, μέτρηση θερμοκρασίας και άλλες απλές και μη ειδικές εξετάσεις.

Στον τομέα της νοσηλείας, τα προπαιδεκτικά έχουν ως στόχο να κάνουν την ομάδα να εκτελεί το κλινικό ιστορικό του ασθενούς με τον πιο σωστό τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η συνταγογράφηση περίθαλψης, η εξέλιξη και οι νοσηλευτικές σημειώσεις. Αυτή η διαδικασία είναι συστηματική επειδή περιλαμβάνει τη χρήση οργανωμένης προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου.

Στη θρησκεία, η προπαδευτική χρησιμοποιήθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, από το Συμβούλιο του Τρεντ στις προεκδιδόμενες σεμινάρια, με σκοπό να εισαχθούν οι αρχές της Φιλοσοφίας και της Θεολογίας στους υποψηφίους για την ιεροσύνη.

Συνώνυμα του propedêutica

Στη σύνθεση της πρότασης, ο όρος μπορεί να αντικατασταθεί από συνώνυμα όπως :

 • προκαταρκτικά
 • προηγούμενο.
 • προηγούμενο.
 • πρόβλεψη ·
 • proemial;
 • προετοιμασία ·
 • προηγούμενο
 • προπαρασκευαστική;
 • προηγούμενο.
 • εισαγωγικό.
 • διαταγή
 • εξωφρενικό, μεταξύ άλλων.

Δείτε επίσης την έννοια της Εκπαίδευσης.