Γενεαλογικό δέντρο

Τι είναι ένα γενεαλογικό δέντρο:

Το γενεαλογικό δέντρο είναι η γραφική και συμβολική απεικόνιση της ιστορίας των οικογενειακών συνδέσεων ενός ατόμου, παρουσιάζοντας με οργανωμένο τρόπο τους ανιόντες και τους απογόνους του.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στη γενεαλογική διαδικασία, καθώς είναι ένας τρόπος συλλογής δεδομένων σχετικά με τους προγόνους των μελών που έχουν συμμετάσχει στην οικογενειακή κατασκευή ενός ατόμου, έτσι ώστε να δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ αυτών των ατόμων.

Κανονικά, το οικογενειακό δέντρο χρησιμοποιείται για να αποδείξει την καταγωγή μιας συγκεκριμένης οικογένειας, καθορίζοντας τον γενεαλογικό χαρακτήρα ή τον γενεαλογικό χαρακτήρα της, έναν πιο ανεπίσημο τρόπο υπολογισμού της ευγένειας της οικογένειας.

Μέσω αυτής της εκπροσώπησης είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την οικογενειακή προέλευση και να ανιχνεύουμε την προέλευση των ανωμαλιών, των προβλημάτων υγείας και των γενετικών ασθενειών. Το οικογενειακό δέντρο χρησιμεύει ως βάση για μελέτες αυτών των γενετικών ασθενειών.

Στην αγγλική γλώσσα, ο όρος "οικογενειακό δέντρο" χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του οικογενειακού δέντρου.

Πώς να οικοδομήσουμε ένα γενεαλογικό δέντρο

Προκειμένου να κατασκευαστεί το οικογενειακό δέντρο, είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε από πού προήλθαν οι πρόγονοί τους, πράγμα που μπορεί να γίνει με την αναζήτηση της προέλευσης των επωνύμων του πατέρα και της μητέρας ενός ατόμου.

Οι αναζητήσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη πτυχές όπως τα ονόματα και ορισμένες φορές ημερομηνίες και τόπους γέννησης, σημαντικά έγγραφα, αρχεία, γάμο, φωτογραφίες και θάνατο.

Συνήθως ξεκινάει με το όνομα του παλαιότερου προγόνου που αποκτήθηκε και από αυτό το άτομο έχετε επίσης πληροφορίες για τους απογόνους σας μέχρι να φτάσετε στο νεότερο μέλος της οικογένειας ή στο άτομο που σας ενδιαφέρει.

Όταν το άτομο που οικοδομεί το οικογενειακό δέντρο είναι της ίδιας της οικογένειας, ονομάζεται probandus ή cujus .

Δείτε επίσης την έννοια της γενεαλογίας.