Κοινωνική εργασία

Τι είναι η Κοινωνική Υπηρεσία:

Η κοινωνική εργασία είναι ένα παρεμβατικό επάγγελμα που βασίζεται σε πολυεπιστημονικά εργαλεία και μεθόδους των κοινωνικών επιστημών για να αναλύσει και να προτείνει προσαρμογές στα ποικίλα κοινωνικά ζητήματα των κοινοτήτων .

Προωθεί την ανάπτυξη, την αλλαγή και την κοινωνική συνοχή στο σύνολο των ανισοτήτων που σχηματίζονται στην κοινωνία μέσω παρεμβάσεων σε καίρια σημεία, ώστε αυτές οι καταστάσεις να μπορούν να τροποποιηθούν.

Οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται κυρίως σε αναλυτικές μεθόδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Βασίζονται επίσης στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής πρόνοιας, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Το επάγγελμα των κοινωνικών υπηρεσιών επιδιώκει στη συνέχεια να συνδέσει τους ανθρώπους με τις κοινωνικές δομές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ζωής και στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας.

Ο επαγγελματίας που εργάζεται σε αυτόν τον τομέα ονομάζεται κοινωνικός λειτουργός . Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης δημόσιων πολιτικών και κοινωνικών προγραμμάτων που προάγουν τη συλλογική ευημερία και την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Μπορεί επίσης να δράσει σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, να συνοδεύσει, να αναλύσει και να προτείνει δράσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης όσων περνούν από αυτές τις συνθήκες.

Δείτε επίσης την έννοια της κοινωνικής ευπάθειας.

Ο κοινωνικός λειτουργός ενεργεί άμεσα σε διάφορους τομείς και θεσμούς της κοινωνίας, έχοντας τη δυνατότητα να αναπτύσσει δραστηριότητες στον ιδιωτικό, κυβερνητικό και μη κυβερνητικό τομέα σε τομείς όπως:

 • Εκπαίδευση;
 • Υγεία.
 • Φύλο;
 • Οικογένεια;
 • Εργασία;
 • Στέγαση;
 • Βοήθεια;
 • Αναψυχή;
 • Αποκατάσταση;
 • Συστήματα σωφρονιστικών συστημάτων.
 • Κοινωνική ασφάλιση

Για να ασκήσει το επάγγελμα, είναι απαραίτητο να παρευρεθεί σε μια κοινωνική υπηρεσία σε ένα πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από το MEC και να εγγραφεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Δείτε περισσότερα για το νόημα των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Μαθήματα κοινωνικής εργασίας

Το προπτυχιακό δίπλωμα στην κοινωνική υπηρεσία διαρκεί τέσσερα χρόνια και δημιουργεί επαγγελματίες ικανούς να σχεδιάζουν και να εκτελούν δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη συλλογική ευημερία.

Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο σπουδαστής να κατανοεί και να αναλύει την κοινωνική πραγματικότητα μέσα σε μια ιστορική προοπτική, κρίσιμη και σκόπιμη. Για το λόγο αυτό, από την αρχή ο σπουδαστής εκτελεί επιτόπια έρευνα σε κοινότητες και άλλους θεσμικούς και κοινωνικούς χώρους.

Επίσης, θεωρούνται κλάδους που σχετίζονται με τους τομείς της κοινωνιολογίας, της πολιτικής θεωρίας, της φιλοσοφίας και της οικονομίας. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, όπως και η ολοκλήρωση των εργασιών ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Σύμβολο κοινωνικής εργασίας

Το μάθημα κοινωνικής εξυπηρέτησης αντιπροσωπεύεται από την εικόνα κλίμακας με φακό, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Η φωτιά αντιπροσωπεύει τη γνώση και η ισορροπία αντιπροσωπεύει κοινωνική ισορροπία Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Κοινωνικής Υπηρεσίας, αυτό το σύμβολο εκφράζει τον χαρακτήρα της κοινωνικής δικαιοσύνης. πιο ηθικό από το νόμιμο, στην τιμωρία όσων έσφαξαν, προτιμώντας την εξόφληση. Συμβολίζει ακόμα ότι από την αγάπη και την αλήθεια τα πάντα μπορούν να απομακρυνθούν.