Αθεϊσμός

Τι είναι ο αθεϊσμός:

Ο αθεϊσμός αντιπροσωπεύει την κατηγορηματική άρνηση της ύπαρξης θεϊκών και υπερφυσικών οντοτήτων, δηλαδή την παρουσία του Θεού ή άλλων θεών στο Σύμπαν. Ο αθεϊσμός είναι η αντίθετη αντίληψη του θεϊσμού.

Σύμβολο του αθεϊσμού

Ο αθεϊσμός εξελίχθηκε από την ανάπτυξη ιδεών που βασίζονται στον επιστημονικό σκεπτικισμό και τη διάχυση της ελεύθερης σκέψης. Η συνεχής και αυξανόμενη κριτική της θρησκείας αντιπροσώπευε επίσης την ενίσχυση των αθεϊστικών επιχειρημάτων για να κερδίσουν δύναμη και προβολή.

Ωστόσο, μέχρι τον δέκατο όγδοο αιώνα, με τον Διαφωτισμό, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι αθεϊστές. Επί του παρόντος, η Σουηδία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αθεϊστών στον κόσμο, περίπου το 85% του τοπικού πληθυσμού.

Μάθετε περισσότερα για το Theism.

Ο αθεϊσμός δεν είναι θρησκεία, διότι δεν βασίζεται στις βασικές αρχές των θρησκευτικών δογμάτων, όπως η πίστη σε ανώτερο όνκο, η πρακτική των τελετουργιών ή άλλων δογματικών κανόνων, για παράδειγμα. Ο αθεϊσμός συνίσταται σε μια φιλοσοφική άποψη και θέση στη ζωή.

Ετυμολογικά, η λέξη αθεϊσμός προέρχεται από τον ελληνικό άθεο, ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί κυριολεκτικά ως "χωρίς θεό". Αρχικά, ο όρος αυτός, που θεωρήθηκε ως υποτιμητικός, χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν πίστευαν στους θεούς που λάτρευαν τότε η κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα για την έννοια του Αθεϊσμού.

Αγνωστικός αθεϊσμός

Ο γνωστός επίσης ως αθεϊστικός αγνωστικισμός αντιπροσωπεύει την ενσάρκωση των φιλοσοφικών εννοιών του αθεϊσμού και του αγνωστικισμού.

Οι αγνωστικοί αθεϊστές πιστεύουν ότι η ύπαρξη θεότητας είναι ακόμα άγνωστη στους ανθρώπους και γι 'αυτό δεν πιστεύουν στους θεούς που έχουν εκτεθεί μέχρι τώρα σε όλη την ιστορία. Για αυτούς τους ανθρώπους, είναι απαραίτητο να αποδείξουμε την ύπαρξη μιας θεότητας ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιστοί σε αυτήν.

Αντίθετα με τον ορισμό του αθεϊστικού αγνωστικιστή είναι ο θεολογικός αγνωστικιστής, ο οποίος πιστεύει στην ύπαρξη θεοτήτων, αλλά αυτά είναι ακόμα άγνωστα στους ανθρώπους.

Μάθετε περισσότερα για το νόημα του Agnostic.