Επιχειρήσεις

Τι είναι η Διοίκηση:

Η διαχείριση είναι η πράξη διαχείρισης ή διαχείρισης επιχειρήσεων, ανθρώπων ή πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν καθορισμένοι στόχοι. Πρόκειται για μια λέξη που προέρχεται από τη λατινική " administratione ", που σημαίνει "κατεύθυνση, διαχείριση".

Η διοίκηση είναι κλάδος των ανθρωπιστικών επιστημών που χαρακτηρίζεται από την πρακτική εφαρμογή ενός συνόλου αρχών, κανόνων και λειτουργιών εντός των οργανισμών. Εφαρμόζεται κυρίως σε εταιρείες, δημόσιες, ιδιωτικές, μικτές ή άλλες.

Η ανώτερη πορεία της Διοίκησης αποτελεί επαγγελματία υπεύθυνο για τη διαχείριση της καθημερινής ρουτίνας ενός οργανισμού, από τον έλεγχο των οικονομικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων μέχρι την ανάπτυξη στρατηγικών αγοράς.

Ο διαχειριστής διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις για να ενεργεί σε διάφορους τομείς, όπως το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, το εξωτερικό εμπόριο, τα πληροφοριακά συστήματα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την εφοδιαστική, τον τρίτο τομέα κλπ.

Η διαχείριση πρέπει να είναι ένα στρατηγικό καθήκον, δηλαδή να γίνεται μελετημένο και σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, για καλύτερα αποτελέσματα.

Η Ημέρα του Διοικητή γιορτάζεται στη Βραζιλία στις 9 Σεπτεμβρίου 1965, όταν ρυθμίστηκε το επάγγελμα του διαχειριστή.

Δημόσια διοίκηση

Η δημόσια διοίκηση είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών που έχει θεσπίσει το κράτος για τη διαχείριση ορισμένων περιοχών μιας κοινωνίας, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, ο πολιτισμός κλπ. Ένα άτομο που εργάζεται στη δημόσια διοίκηση είναι γνωστό ως δημόσιος διευθυντής και έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το έθνος.

Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος ασκεί παράνομη πρακτική κατά των αρχών της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να δικαστεί για διοικητική παρατυπία, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 8.429 της 2ης Ιουνίου 1992.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σε μια εταιρεία, η διαχείριση σημαίνει σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος εργασιών για την επίτευξη παραγωγικότητας, ευημερίας και κερδοφορίας, καθώς και άλλων στόχων που καθορίζονται από τον οργανισμό. Ένας από τους κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων είναι η οικονομική διαχείριση, η οποία συνίσταται στη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού.

Ο τρόπος διαχείρισης των οργανισμών θα καθορίσει εάν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους τους για την επίτευξη των στόχων τους. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του διαχειριστή έχει ισχυρό αντίκτυπο στην απόδοση των οργανισμών.

Νοσοκομειακή διοίκηση

Η διοίκηση νοσοκομείων ή η διαχείριση νοσοκομείων συνίσταται στον τομέα του σχεδιασμού, της συντήρησης και του ελέγχου του ιατρικού αποθέματος και του εξοπλισμού.

Καλή διαχείριση νοσοκομείων όταν υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη ιεραρχία εξουσίας και όταν υπάρχει αποτελεσματικός και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου.

Οικονομική διοίκηση

Η οικονομική διαχείριση είναι μια επιστήμη που στοχεύει στη διαχείριση της οικονομικής πλευράς ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου.

Είναι δυνατόν να διαιρέσουμε την οικονομική διαχείριση σε τρεις υποκατηγορίες: την προσωπική χρηματοδότηση, την εταιρική χρηματοδότηση και τη χρηματοπιστωτική αγορά.

Δείτε επίσης:

  • Διαχείριση ακινήτων
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός