Συνεργασία

Τι είναι το Coaction:

Η συσπείρωση συνίσταται στην πράξη εξαναγκασμού, δηλαδή στην εξαναγκασμό κάποιου να κάνει κάτι ενάντια στη θέλησή του . Από νομική άποψη, το έγκλημα του καταναγκασμού χαρακτηρίζεται ως πράξη ενεργού με πίεση ή βία (φυσική ή προφορική) ενώπιον άλλου προσώπου, με σκοπό την απόκτηση κάτι ενάντια στη θέλησή του.

Ο εξαναγκασμός θεωρείται αδικία, διότι παραβιάζει άμεσα το δικαίωμα στην ελευθερία δράσης των ατόμων, για παράδειγμα.

Στο νομικό πλαίσιο, ο εξαναγκασμός αντιπροσωπεύει επίσης το αποτέλεσμα να προκαλεί αμηχανία σε άλλους, ακόμη και με την πρόθεση να αποκτήσει κάποιον στόχο χωρίς τη βούληση του εξαναγκασμένου προσώπου. Όταν υπάρχει η χρήση μιας σοβαρής απειλής (λεκτική), αυτό θεωρείται ηθικός εξαναγκασμός .

Ο αστικός κώδικας της Βραζιλίας βασίζει την έννοια του καταναγκασμού για το αστικό δίκαιο μεταξύ των άρθρων 151 και 155. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου, το δικαστήριο θα αξιολογήσει το φύλο, την ηλικία, την κατάσταση, την υγεία, μεταξύ άλλων παραγόντων, υπήρξε εξαναγκασμός, καθώς και η βαρύτητά του.

Το έγκλημα του εξαναγκασμού βασίζεται επίσης στο άρθρο 22 του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος ορίζεται ως "ακαταμάχητος εξαναγκασμός και ιεραρχική υπακοή".

Άρθρο 22 - Εάν το γεγονός διαπράττεται με ακαταμάχητη πίεση ή με αυστηρή υπακοή στη διαταγή, όχι προδήλως παράνομη, του ιεραρχικού ανώτερου, μόνο ο συντάκτης του εξαναγκασμού ή της τάξης τιμωρείται.

Επίσης στον Ποινικό Κώδικα, ο εξαναγκασμός αναφέρεται ξανά στο άρθρο 146, όπου περιγράφεται ως "Παράνομη συστολή":

Άρθρο 146 - Να συγκρατήσει κάποιον, μέσω βίας ή σοβαρής απειλής, ή αφού μείωσε σε αυτόν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, την ικανότητα αντίστασης, να μην κάνει αυτό που επιτρέπει ο νόμος ή να κάνει ό, τι δεν διοικεί.

Η ποινή για αυτό το έγκλημα είναι η κράτηση, η οποία κυμαίνεται από 3 (τρεις) μήνες έως 1 (ένα) έτος, ή η καταβολή χρηματικού προστίμου.

Μερικά από τα κύρια συνώνυμα του εξαναγκασμού είναι: απειλή. αναστολή; καταστολή · εκφοβισμός; καταπίεση. τυραννία και τη βία.

Εξαναγκασμό και εξαναγκασμό

Και οι δύο λέξεις υπάρχουν στην πορτογαλική γλώσσα και είναι συνώνυμες. Ωστόσο, ακόμη και με παρόμοιες έννοιες, η χρήση εξαναγκασμού και εξαναγκασμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση.

Ο εξαναγκασμός, για παράδειγμα, αναφέρεται στη νομική εξουσία που οι αρχές πρέπει να επιβάλλουν νόμους ή να υποχρεώνουν τους ανθρώπους να συμμορφώνονται με αυτές.

Από την άλλη πλευρά, ο εξαναγκασμός χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στη μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας που αναγκάζει ένα συγκεκριμένο άτομο να δράσει ενάντια στη θέλησή του.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον εξαναγκασμό.