Σκηνοθεσία

Ποια είναι η έννοια:

Σημασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη φυσιολογική διαδικασία λήψης και αναγνώρισης αισθήσεων και ερεθισμάτων που παράγονται μέσω του οράματος, της ακοής, της οσμής, της αφής και της γεύσης του ανθρώπου .

Αυτή η φυσιολογική διαδικασία σχετίζεται με την παραγωγή αισθήσεων από καταστάσεις του ίδιου του σώματος, δημιουργώντας μια άμεση επαφή με την πραγματικότητα και τις γνωστικές διαδικασίες, ως αντίδραση στα ερεθίσματα. Ένα παράδειγμα αυτού είναι όταν κάποιος κάνει κοκαΐνη σε κάποιο μέρος του σώματος. Αυτόματα αντιδρά, ώστε να έχουμε μια αντίδραση να γελάσουμε ή να σταματήσουμε αυτή την κίνηση.

Η έννοια μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ανθρώπινη κατανόηση ή λογική. Είναι λοιπόν ένας τρόπος κατανόησης ενός συγκεκριμένου θέματος ή της γνώσης που χρησιμοποιείται σε ορισμένες ενέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, το νόημα σχετίζεται με το να έχεις μια άποψη για κάτι.

Παράδειγμα: "Η Ana επιδιώκει να κατανοήσει το νόημα της ζωής" .

Ο όρος αίσθηση μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει τη συγκέντρωση ή την προσοχή σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που εκτελείται, εκτός από το ότι σχετίζεται με την ιδέα του να έχει σκοπό να επιτευχθεί ή με μια διαδικασία συνοχής των γεγονότων.

Παράδειγμα: "Η παραίτηση του υπουργού είναι εντελώς χωρίς νόημα" .

Στην πορτογαλική γλώσσα, η χρήση της λέξης έννοια γίνεται με διάφορους τρόπους. Συνήθως αναφέρεται σε αυτό που έχει νόημα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δύο τύπους νοήματος: Η συνειδητική έννοια ή το εικονιστικό νόημα αντιστοιχεί σε μια διαφορετική ερμηνεία της αρχικής της έννοιας και η ονομαστική έννοια αναφέρεται στην αρχική και την κυριολεκτική χρήση της λέξης.

Ο όρος μπορεί επίσης να σχετίζεται με την παροχή περισσότερων από ένα νόημα σε μια έκφραση, λέξη ή φράση. Είναι η λεγόμενη διπλή έννοια.

Παράδειγμα: "Η γυναίκα είναι ίσο νόμισμα, ή είναι δαπανηρή ή είναι κορώνα" .

Το νόημα μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως επίθετο που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε κάποιον που προσβάλλεται ή τραυματίζεται σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Παράδειγμα: "Η Μελίσσα ήταν πολύ συγκινημένη από τη στάση σας" .

Η λέξη χρησιμοποιείται επίσης ως εντολή φωνή σε στρατιωτικά στρατεύματα για να επιστήσει την προσοχή από το στρατό.

Αίσθηση στη Φυσική

Στη μελέτη της φυσικής, η έννοια εννοείται ως ένα από τα συστατικά των διανυσματικών ποσοτήτων στη μελέτη της κίνησης. Χρειάζονται, εκτός από την αξία και τη μονάδα μέτρησης, να ενημερώσουν επίσης την κατεύθυνση και την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κατεύθυνση είναι τότε η φανταστική διαδρομή που χρησιμοποιεί ένα σώμα για τη μετακίνηση του και η κατεύθυνση είναι αυτό που θα υποδείξει την πλευρά στην οποία θα κινηθεί αυτό το σώμα.