Αραβικοί αριθμοί

Ποια είναι τα Αραβικά Αριθμητικά:

Οι αραβικοί αριθμοί, που ονομάζονται επίσης ινδοαραβικοί αριθμοί, αποτελούν τα στοιχεία του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιείται σήμερα για την αναπαραγωγή αριθμών. Έτσι, το ψηφίο είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να κάνει μια αριθμητική αναπαράσταση .

Οι αραβικοί αριθμοί είναι δέκα και χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό όλων των άλλων αριθμών.

0123456789

Για παράδειγμα: ο αριθμός 1286 αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς.

Πώς προέκυψαν οι αραβικοί αριθμοί;

Η ακριβής προέλευση των αραβικών αριθμών είναι αβέβαιη. Ωστόσο, η πιο σημαντική εξήγηση για την εμφάνιση αυτών των αριθμών συνδέεται με την ιστορία της Ινδίας.

Αυτό το σύστημα αρίθμησης θα είχε αναπτυχθεί από τους Ινδουιστές, θα εξαπλωθεί στον ισλαμικό κόσμο και αργότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Η δημιουργία των αριθμών από τους Ινδουιστές, σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, συνέβη περίπου 300 χρόνια πριν από τον Χριστό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εμφανίστηκαν οι αριθμοί 1 έως 9. Η εισαγωγή του ψηφίου 0 έγινε αργότερα, όταν το σύστημα εξελίχθηκε. Η εμφάνιση της ημερομηνίας σχεδόν 870 ετών μετά τον Χριστό, περίπου 1200 χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων αριθμών.

Διάχυση των αραβικών αριθμών

Ο Ιταλός μαθηματικός Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) ήταν υπεύθυνος για τη διάδοση του ινδοραβικού συστήματος σε όλη την Ευρώπη. Η εμφάνιση των αραβικών αριθμών έχει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του κόσμου, καθώς είναι μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία των μαθηματικών .

Όταν ο Fibonacci έγραψε το βιβλίο Liber Abacci, στην αριθμητική παρουσίασε την αραβική αριθμητική για όλη την Ευρώπη. Το έργο αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η πρώτη εγγραφή βιβλίου που εισήγαγε και εξήγησε τη λειτουργία αυτού του συστήματος αρίθμησης, το οποίο ήταν άγνωστο. Την εποχή εκείνη ο μαθηματικός εισήγαγε το σύστημα καλώντας τον εαυτό του μια μέθοδο Ινδουισμού .

Τροποποίηση αραβικών αριθμών

Οι Ινδοαραβικοί αριθμοί έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, μέχρι να αποκτήσουν τις μορφές που έχουν σήμερα.

Δείτε την παρακάτω εικόνα για μια σύγκριση του τρόπου με τον οποίο τα σύμβολα των αραβικών αριθμών σχεδιάστηκαν όταν δημιουργήθηκαν και πώς χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Παρατηρήστε ότι τα ίχνη έχουν αλλάξει σημαντικά από την εποχή της εμφάνισής του.

Με την πάροδο του χρόνου το αριθμητικό σύστημα έχει τροποποιηθεί και απλοποιηθεί, με τη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα.

Ποια είναι η εξήγηση για το σχέδιο των αραβικών αριθμών;

Κατά την παρατήρηση των αρχικών μορφών των σχημάτων είναι δυνατόν να αντιληφθούμε ότι τα σχέδιά τους αντιστοιχούσαν πιστά στην ποσότητα γωνιών που είχε κάθε σύμβολο.

Έτσι, σύμφωνα με την αρχική εικόνα του συμβόλου, κάθε ψηφίο αντιπροσωπεύεται από την ακριβή ποσότητα γωνιών που είχε.

Δείτε την εικόνα:

Επίσης διαβάστε την έννοια του αριθμού.

Διαφορές μεταξύ αραβικών και ρωμαϊκών αριθμών

Οι ρωμαϊκοί αριθμοί είναι μια άλλη μορφή αριθμητικής αναπαράστασης, η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πιο συγκεκριμένα στην Αρχαία Ρώμη.

Για να γίνει η αναπαράσταση των ρωμαϊκών αριθμών, το σύστημα χρησιμοποιεί επτά γράμματα τα οποία, σύμφωνα με τον συνδυασμό που γίνεται, σχηματίζουν τους αριθμούς. Τα επτά γράμματα αντιστοιχούν στις ακόλουθες τιμές:

Ι = 1

V = 5

Χ = 10

L = 50

C = 100

D = 500

Μ = 1000

Δείτε σε αυτόν τον πίνακα πώς γράφονται αριθμοί από το 1 έως το 100.

Εγώ1
ΙΙ2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
Χ10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
Γ100

Για να μάθετε περισσότερα για αυτό το σύστημα δείτε το άρθρο Ρωμαϊκοί αριθμοί.