Ναι

Τι είναι το μυαλό:

Ο νους μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια περίπλοκη κατάσταση, διάσταση ή φαινόμενο της ανθρώπινης φύσης που συνδέουμε με την πράξη της σκέψης.

Σχετίζεται με την έννοια της περιγραφής των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου σε σχέση με την πνευματική δύναμη, τις ανθρώπινες νοητικές και συμπεριφορικές λειτουργίες.

Η λέξη προέρχεται από το λατινικό méntem και σημαίνει "να σκέφτεσαι, να γνωρίζεις, να καταλαβαίνεις". Εντούτοις, μπορεί επίσης να έχει το νόημα της μέτρησης, του προβληματισμού, αφού με τις ικανότητες που έχει, μπορεί να εκτιμήσει το βάρος και τις συνέπειες των σκέψεων.

Ο νους συνεπάγεται μια σειρά διαδικασιών που αναπτύσσονται συνειδητά και ασυνείδητα και επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει την ικανότητα να λαμβάνει πληροφορίες, να τις συνδέει, να τις αναλύει και να λαμβάνει τα δικά του συμπεράσματα. Επίσης, συνδέεται με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως η λογική, η μνήμη, η διαίσθηση, η νοημοσύνη, το αρχέτυπο, το όνειρο, το συναίσθημα, το εγώ και το υπερέγκο, εκτός από το να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου, ανοίξτε ".

Είναι σύνηθες ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες του τι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νους. Ο εγκέφαλος είναι το φυσικό μέρος, δηλαδή είναι ένα όργανο που βρίσκεται στην κρανιακή κοιλότητα που παρουσιάζει / εμφανίζει μια μεγάλη ποσότητα νευρώνων (κύτταρα του νευρικού συστήματος). Το μυαλό αντιπροσωπεύει το άυλο και λειτουργικό μέρος αυτού του οργάνου. Διαχειρίζεται την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουμε και είναι υπεύθυνη για την ανταπόκρισή του μέσω μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς.

Υπάρχει επίσης κάποια απόκλιση μεταξύ των τομέων της γνώσης που μελετούν το μυαλό. Η νευροεπιστήμη είναι υπεύθυνη για την κατανόηση της λειτουργίας του νου μέσω της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Υπάρχει μια ζωτική λειτουργία της αλληλεπίδρασης μεταξύ του νου και του εγκεφάλου, όπου αυτό που επηρεάζει το ένα, επηρεάζει και το άλλο. Η ψυχολογία είναι η περιοχή που μελετά τη συμπεριφορά του νου, βασισμένη σε ψυχοθεραπευτικές πρακτικές που μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στη νευρική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Δείτε περισσότερα για το νόημα της Ψυχολογίας.

Πώς λειτουργεί το μυαλό

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νου είναι να έχει την ικανότητα για νοημοσύνη και λογική. Λειτουργεί με τρόπο που συλλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στους εγκεφαλικούς νευρώνες και μέσω αυτής της διαδικασίας, σε συνδυασμό και με τα ερεθίσματα του σώματος, είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κέντρο του νευρικού συστήματος που είναι διάσπαρτα σε όλο το σώμα και λαμβάνει την απόκριση αυτών των αποθηκευμένων πληροφοριών, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτων, που μας επιτρέπει να έχουμε μια αντίδραση ή συνέπεια σε μια τέτοια περίπτωση.

Η δραστηριότητα του νου λειτουργεί μέσα σε τρία επίπεδα που λειτουργούν σύμφωνα με τις συχνότητες των κυμάτων του εγκεφάλου: Astral, alpha και theta. Δουλεύουν κυρίως στο μυαλό συνειδητοί και συμμαχικοί στο ενεργειακό πεδίο του σώματος, προκαλούν διαφορετικά επίπεδα ψυχικής χαλάρωσης, που μας επιτρέπουν να ξεκουραζόμαστε, να σκέφτονται, να ονειρεύονται, κλπ.

Υπάρχει επίσης το επίπεδο της απώλειας των αισθήσεων. Σε αυτό, μόνο τα υποσυνείδητα πράγματα και μοιάζει με μια κατάσταση κώματος, ή το επίπεδο όπου βρισκόμαστε στον πνευματικό κόσμο.

Το ανθρώπινο μυαλό στην ψυχολογία

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη υπεύθυνη για τις συμπεριφορικές μελέτες του νου. Λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπίσει αυτές τις συμπεριφορές και μέσω των πρακτικών της, μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργία του ανθρώπινου νου, εάν χρειαστεί.

Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τη Νευροεπιστήμη, η Ψυχολογία ενδιαφέρεται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων του ανθρώπινου νου σε ορισμένες καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που εξηγούν τέτοιες συμπεριφορές.

Η ψυχολογία γίνεται μια από τις σπουδές που έχουν θεμελιώδη σημασία για τον ανθρώπινο νου επειδή μπορεί να προσαρμόσει τις πρακτικές της στις τρέχουσες ανακαλύψεις και τάσεις παρατήρησης της ψυχικής δραστηριότητας, διευρύνοντας τους ορίζοντες και εισάγοντας νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά στον ανθρώπινο νου.