Διχοτόμος

Τι είναι το Bisector:

Το Bissetrix είναι το ημι-ορθογώνιο που προέρχεται από την κορυφή και διαιρείται σε μισή γωνία σε δύο γωνίες με το ίδιο μέτρο (σύμφωνο). Αυτός ο όρος και η έννοια χρησιμοποιούνται στη γεωμετρία, ειδικά όταν πρόκειται για την ανάλυση των τριγώνων.

Στην περίπτωση των διχοτόμων ενός τριγώνου, αυτά μπορούν να εμφανιστούν σε δύο διαφορετικές μορφές: εσωτερική διχοτόμηση και εξωτερική διχοτόμηση.

Σύμφωνα με το Θεώρημα του εσωτερικού διχοτόμου, ένας εσωτερικός διχοτόμος μιας γωνίας χωρίζει την αντίθετη πλευρά σε αναλογικά τμήματα στις γειτονικές πλευρές. Από την άλλη μεριά, το Θεώρημα του External Bisector λέει ότι, όπως και ο εσωτερικός διχοτόμος, οι αντίθετες πλευρές των εξωτερικών γωνιών είναι ανάλογες με τις γειτονικές πλευρές.

Δείτε επίσης: Σημασία της γεωμετρίας και των τύπων των τριγώνων.