Δημοσίευση

Τι είναι ένα μήνυμα:

Η απόσπαση είναι η πράξη της απόσπασης, της αποστολής ή της ανάρτησης κάποιας αλληλογραφίας, έτσι ώστε να αποστέλλεται σε συγκεκριμένο προορισμό.

Στα online μέσα, ο όρος "απόσπαση" χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της δημοσίευσης, δηλαδή όταν κάποιο περιεχόμενο μοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα ή σε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα με πρόσβαση στο Internet, για παράδειγμα.

Παράδειγμα: "Είδατε την τελευταία μου ανάρτηση στο Facebook;" ή "Οι επανειλημμένες αναρτήσεις απαγορεύονται από την ομάδα Whatsapp" .

Μάθετε περισσότερα για το Διαδίκτυο.

Με αυτή την έννοια, η λέξη post έχει έρθει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την αγγλική λέξη post, η οποία κυριολεκτικά σημαίνει "δημοσίευση", σχετικά με το περιεχόμενο που προστίθεται σε ιστοσελίδες, blogs και άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Κωδικός ταχυδρομείου

Αποτελείται από μια αλφαριθμητική ακολουθία που δημιουργείται όταν ένα δεδομένο αντικείμενο καταγράφεται και καταχωρείται στο ταχυδρομείο.

Μέσω αυτής της ακολουθίας, ο κάτοχος αυτού του κώδικα μπορεί να εντοπίσει το αντικείμενο, για παράδειγμα, για να γνωρίζει την ημερομηνία και την ώρα που παραδόθηκε η παραγγελία στον τελικό παραλήπτη.