Συναισθήματα

Τι είναι το συναίσθημα:

Το συναίσθημα είναι μια σωματική και συναισθηματική αίσθηση που προκαλείται από κάποιο ερέθισμα, το οποίο μπορεί να είναι ένα συναίσθημα ή ένα γεγονός. Η εμπειρία των συναισθημάτων είναι πολύ προσωπική, μπορεί να γίνει αισθητή διαφορετικά από κάθε άτομο.

Είναι το συναίσθημα που οδηγεί ένα άτομο να αντιδράσει σε ένα γεγονός. Σύμφωνα με τα συναισθήματα που βιώνουν, μπορεί να εμφανιστούν φυσικές αντιδράσεις όπως αλλαγές στην αναπνοή, κλάμα, ερυθρότητα και τρόμο.

Η ετυμολογία της λέξης συναίσθημα δείχνει ότι προέρχεται από τα λατινικά, στη λέξη ex-movere, που σημαίνει "να κινηθεί προς τα έξω" ή "να απομακρυνθεί". Αυτό το νόημα καταδεικνύει τη φυσική αντίδραση στα συναισθήματα.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ακριβής ορισμός της έννοιας του συναισθήματος ή του πόσα συναισθήματα υπάρχουν. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να βιώσει αμέτρητα συναισθήματα, κυρίως επειδή τα συναισθήματα που παρέχουν σε κάθε άτομο είναι πολύ συγκεκριμένα.

Μία από τις πιο γνωστές διατριβές είναι ο ψυχολόγος Robert Plutchik, ο οποίος λέει ότι ο άνθρωπος έχει οκτώ συναισθήματα : εμπιστοσύνη, χαρά, θλίψη, φόβο, θυμό, έκπληξη, αποστροφή και πρόβλεψη.

Δείτε τις έννοιες της Θλίψης, του Φόβου, της Έκπληξης και της Αποτροπίας.

Μια άλλη γνωστή θεωρία από τον ψυχολόγο Paul Eckman λέει ότι υπάρχουν έξι βασικά συναισθήματα: χαρά, θλίψη, φόβος, έκπληξη, αηδία και θυμός.

Οι θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν ποια είναι τα βασικά συναισθήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν μόνο να γίνουν αισθητά. Τα συναισθήματα του θυμού, του φόβου, της χαράς και της θλίψης θεωρούνται βασικά και συνδέονται με το ένστικτο επιβίωσης. Αλλά κάθε άτομο μπορεί να αισθάνεται συναισθήματα με διαφορετικό τρόπο ή ακόμα και με ένα συνδυασμό συναισθημάτων.

Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι σημαντική για να ζήσουν καλύτερα και να είναι συναισθηματικά υγιείς. Αυτή η διοίκηση αυτού που ζει και αισθάνεται καλείται από την ψυχολογία της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για το συναίσθημα και τον έλεγχο των συναισθημάτων είναι το σωματικό σύστημα .

Μάθετε ποιοι είναι οι κύριοι τύποι ανθρώπινων συναισθημάτων.

Διαφορά ανάμεσα στο συναίσθημα και το συναίσθημα

Τα συναισθήματα είναι φυσικά αντανακλαστικά απέναντι στα γεγονότα, είναι μια φυσική ή χημική απόκριση που δίνεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ήδη τα συναισθήματα είναι συνέπεια των συναισθημάτων και γίνονται αντιληπτά από κάθε άτομο σύμφωνα με την εμπειρία, την προσωπικότητα, τον πολιτισμό και τη δημιουργία.

Τα συναισθήματα μπορούν να οριστούν ως η παρατήρηση των συναισθημάτων και των αντιδράσεων που προκαλούνται από αυτά.

Τα συναισθήματα είναι ασυνείδητες αντανακλάσεις του ανθρώπινου όντος και τα συναισθήματα είναι πιο συνειδητά και σχετίζονται με την αξιολόγηση των συναισθημάτων. Είναι συμπληρωματικά επειδή τα συναισθήματα που βιώνουν δημιουργούν συναισθήματα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έννοια του Feeling.