Δημόσιο Ταμείο

Τι είναι η δημόσια ακρόαση:

Το θησαυροφυλάκιο σημαίνει δημόσιο ταμείο, είναι όρος που προέρχεται από τη λατινική, αερίων. Το δημόσιο ταμείο είναι τα χρήματα που η κυβέρνηση πρέπει να διαχειρίζεται τη χώρα, είναι το σύνολο των αγαθών που αποτελείται από οικονομικούς πόρους, εθνικούς θησαυρούς κλπ.

Το θησαυροφυλάκιο ελέγχεται από το Δημόσιο Ταμείο, ένα σύνολο οργάνων δημόσιας διοίκησης, το οποίο έχει ως στόχο τη συλλογή και τον έλεγχο των φόρων, επομένως αποτελεί το σύνολο αξιών που ανήκουν στο κράτος.

Το δημόσιο ταμείο είναι, στην πραγματικότητα, ένας πλεονασμός, που είναι μια περιττή έκφραση, ότι η δεύτερη λέξη έχει την ίδια έννοια με την πρώτη. Στην περίπτωση αυτή, αν το ταμείο σημαίνει ήδη το ταμείο και τα περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης, προφανώς το δημόσιο ταμείο θα είναι πάντοτε δημόσιο, οπότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τον δημόσιο λόγο.