Μηχανική Ενέργεια

Τι είναι η μηχανική ενέργεια:

Η μηχανική ενέργεια είναι αυτή που παράγεται από το έργο ενός σώματος που μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο.

Η μηχανική ενέργεια είναι το αποτέλεσμα του συνόλου της ενέργειας που παράγεται από τις κινήσεις των σωμάτων (κινητική ενέργεια) με την ενέργεια που παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης των σωμάτων που σχετίζονται με τη θέση τους (βαρυτική ενέργεια ή ελαστική δυναμική ενέργεια).

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί από τον παρακάτω τύπο:

Σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα (SI), η μονάδα μέτρησης που προκύπτει από τον τύπο μηχανικής ενέργειας είναι το Joule, που αντιπροσωπεύεται από το γράμμα J.

Σε ένα σαφέστερο παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι ένα μήλο πέφτει από ένα δέντρο. Σε αυτή την κίνηση, έχει κινητική ενέργεια, καθώς κινείται και αποκτά ταχύτητα. και επίσης έχει βαρυτική δυνητική ενέργεια, επειδή έχει τη δύναμη της βαρύτητας που ενεργεί πάνω στο μήλο, προκαλώντας το να πέσει στο έδαφος.

Αρχή της Διατήρησης της Μηχανολογικής Ενέργειας

Όταν η μηχανική ενέργεια προέρχεται από ένα σύστημα όπου δεν υπάρχει τριβή, με βάση τις συντηρητικές δυνάμεις, η προκύπτουσα ενέργεια θα παραμείνει σταθερή, δηλαδή η ενέργεια ενός σώματος θα είναι σταθερή όταν η αλλαγή συμβαίνει μόνο στις μορφές ενέργειας (κινητική, δυναμικό).

Κινητική ενέργεια

Ένα από τα μέρη που χρησιμοποιούνται στο άθροισμα της μηχανικής ενέργειας, η κινητική ενέργεια είναι η ενέργεια που προκύπτει από τη μεταφορά ενέργειας του συστήματος που θέτει το σώμα σε κίνηση.

Δείτε περισσότερα για την έννοια της Κινητικής Ενέργειας.

Πιθανή ενέργεια

Μια άλλη ενέργεια προέρχεται από το άθροισμα της μηχανικής ενέργειας, η δυνητική ενέργεια είναι αυτή που υπάρχει στα σώματα, δίνοντάς τους την ικανότητα να εκτελούν εργασία.

Όταν η ενέργεια σχετίζεται με την ισχύ του βάρους, η ενέργεια ονομάζεται δυναμική ενέργεια βαρύτητας . Ήδη όταν σχετίζεται με μια ελαστική δύναμη ονομάζεται ελαστική δυναμική ενέργεια .

Δείτε επίσης την έννοια της δυνητικής ενέργειας.