Αναρχία

Τι είναι η Αναρχία:

Η αναρχία είναι μια πολιτική θεωρία που απορρίπτει την ύπαρξη κυβέρνησης. Είναι μια ιδεολογία που δεν είναι υπέρ οποιασδήποτε ιεραρχίας ή επιβλητικής κυριαρχίας.

Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, στο πολιτικό πλαίσιο, η λέξη αναρχία δεν έχει καμία σχέση με διαταραχή και σύγχυση.

Η έννοια της αναρχίας υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει μάλλον μια κοινωνική οργάνωση, αλλά θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται αλλά να συμφωνείται μεταξύ των πολιτών. Δεν πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα, καμία διαίρεση από τις κοινωνικές τάξεις και καμία κυριαρχία μιας ομάδας από μια άλλη.

Η κεντρική ιδέα της αναρχίας είναι ότι χωρίς την καταπίεση του αυταρχισμό, η κοινωνία θα γίνει πιο αδελφική και ισότιμη ως αποτέλεσμα των προσπαθειών κάθε πολίτη.

Η διαφορά μεταξύ αναρχισμού και αναρχίας είναι πολύ λεπτή. Ενώ η αναρχία είναι η θεωρία, η ιδέα, η έννοια, ο αναρχισμός είναι το πολιτικό σύστημα που τις εφαρμόζει.

Σύμβολα της Αναρχίας

Τα κύρια σύμβολα αυτής της πολιτικής θεωρίας είναι μια μαύρη σημαία και ένα "Α" με έναν κύκλο γύρω της. Από τα δύο σύμβολα, το πιο γνωστό είναι το «Α», που αντιπροσωπεύει τη λέξη «αναρχία», και τον κύκλο (που είναι στην πραγματικότητα το γράμμα «Ο») και αντιπροσωπεύει τη λέξη «τάξη». Έτσι το μήνυμα του συμβόλου είναι ότι "η αναρχία είναι τάξη".

Το ομοιόμορφο μαύρο της σημαίας αντιπροσωπεύει την άρνηση οποιασδήποτε μορφής καταπίεσης. Αυτό το χρώμα υιοθετήθηκε σε αντίθεση με τις σημαίες των κρατών, οι οποίες είναι συχνά χρωματισμένες.

Σύμβολο Αναρχία είναι τάξη

Σημαία της αναρχίας

Αναρχισμός

Ο αναρχισμός είναι το πολιτικό σύστημα που υπερασπίζεται την αναρχία και, ως εκ τούτου, είναι υπέρ της ατομικής ελευθερίας. Αυτό το σύστημα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή κυριαρχίας ή αυταρχισμό.

Δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιστορικών σχετικά με την προέλευση του αναρχισμού . Ωστόσο, θεωρείται ότι ο William Godwin ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που αποκάλυψαν τις αναρχικές ιδέες, μέσα από μια πρόταση μετασχηματισμού στην οργανωτική μορφή της κοινωνίας.

Εδώ είναι μερικές από τις βασικές ιδέες του αναρχισμού:

  • υπερασπίζεται το τέλος του κράτους
  • είναι ενάντια στον καπιταλισμό
  • είναι υπέρ μιας κοινωνικής οργάνωσης που διανέμει το κράτος
  • υποστηρίζει τη δημιουργία θεσμών που διαμορφώνονται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ των πολιτών

Δείτε περισσότερα για τον καπιταλισμό.

Σχέση μεταξύ αναρχισμού, κομμουνισμού και σοσιαλισμού

Ο αναρχισμός, ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι ξεχωριστές πολιτικές ιδεολογίες, αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι ενάντια στον κύριο στόχο του καπιταλισμού.

Ο καπιταλισμός συνίσταται στο κέρδος και τη συσσώρευση του πλούτου (μέσω της εργασίας κυρίως του προλεταριάτου) με στόχο τη συγκέντρωση τέτοιων επιτευγμάτων στα χέρια των ιδιοκτητών των εταιρειών.

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στην αναρχική φιλοσοφία και τις κομμουνιστικές και καπιταλιστικές φιλοσοφίες είναι ότι ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός επιδιώκουν να αλλάξουν το κράτος για μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη πραγματικότητα για το προλεταριάτο, ώστε να μπορεί να έχει κάποια εξουσία στην εργασιακή διαδικασία και ότι οι ιδιότητες είναι συλλογικές.

Ο αναρχισμός, από την άλλη πλευρά, θέλει να καταργηθεί εντελώς το κράτος επειδή κατανοεί ότι κάθε μορφή κράτους θα ισοδυναμεί με αυταρχισμό και καταπίεση.

Μάθετε περισσότερα για τον αναρχισμό, τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τα χαρακτηριστικά του κομμουνισμού.

Σημαντικοί θεωρητικοί της αναρχίας

Αν και ο William Godwin και ο Gerard Winstanley θεωρήθηκαν οι πρώτοι που είχαν ασχοληθεί με την αναρχική φιλοσοφία (17ος και 18ος αιώνας), ήταν στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα η αναρχία ήταν η πιο σημαντική.

Αυτό οφείλεται στην έκφραση τεσσάρων θεωρητικών που αναπαράγουν μέσω της γραπτής μορφής, ιδέες που κυκλοφόρησαν μεταξύ των εργαζομένων. Πρόκειται για τον Max Stirner, τον Pierre-Joseph Joseph Proudhon, τον Michael Bakunin και τον Peter Kropotkin.

Γνωρίστε μερικά χαρακτηριστικά ενός αναρχικού προσώπου.

Είναι η αναρχία σωστή ή αριστερά στην πολιτική;

Στο πολιτικό πλαίσιο, οι όροι δεξιά και αριστερά προέκυψαν κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Εκείνη την εποχή, το πιο ριζοσπαστικό κάθισε στο αριστερό χέρι και το πιο συντηρητικό στο δεξί βήμα.

Δεδομένου ότι η αναρχία είναι αντίθετη με κάθε μορφή κράτους, αποκλείεται κάθε δυνατότητα τοποθέτησης της σε μια από τις προαναφερθείσες πολιτικές ιδεολογίες.

Τόσο το δικαίωμα όσο και το αριστερό αντιπροσωπεύονται από κόμματα που αναλαμβάνουν εξουσία και έλεγχο του κράτους, μια ιδέα που είναι εντελώς αντίθετη με την έννοια της αναρχίας.