Πόδι στο άλογο

Τι είναι το Pé na jaca:

Το πόδι στο jackfruit είναι μια δημοφιλής έκφραση που σημαίνει ότι διαπράττεται υπερβολές, υπερβαίνοντας τα όρια, υπερβάλλοντας τη δοσολογία.

Η έκφραση για να βάλει το πόδι στο jackfruit, έχει το ίδιο νόημα, τονίζοντας ακόμα περισσότερο το λαϊκό ρητό.