Επιθεώρηση

Τι είναι η επιθεώρηση:

Έλεγχος σημαίνει να εξετάζετε ή να παρατηρείτε με προσοχή στη λεπτομέρεια . Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε μια προσεκτική ανάλυση που γίνεται με σκοπό την εξεύρεση προβλημάτων ή μια λεπτομερή τεχνική μελέτη.

Σύμφωνα με την ετυμολογία η λέξη προέρχεται από την ελληνική επιθεώρηση και από τη λατινική επιθεώρηση .

Η επιθεώρηση του οχήματος είναι η εξέταση που έγινε για να ελέγξει την ασφάλεια και τη διατήρηση των αυτοκινήτων. Η αξιολόγηση γίνεται από επαγγελματίες οι οποίοι αναλύουν τις τεχνικές πτυχές για να διασφαλίσουν ότι το αυτοκίνητο είναι σε θέση να οδηγήσει με ασφάλεια. Η επιθεώρηση του οχήματος είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση αδείας για ένα αυτοκίνητο και προβλέπεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της Βραζιλίας.

Ο έλεγχος ασφαλείας είναι μια ανάλυση που γίνεται με στόχο την εύρεση κινδύνων ή πιθανών περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα ή να μειώσουν την ασφάλεια των περιβαλλόντων. Μπορούν να γίνουν σε γενικούς δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας, σχολεία και κατοικίες.

Έλεγχος ποιότητας γίνεται για να επαληθεύσει και να εγγυηθεί την ποιότητα κάθε προϊόντος. Η ανάλυση γίνεται από δείγματα αυτού που παράγεται. Χρησιμοποιείται ευρέως σε εταιρείες για την παρακολούθηση της ποιότητας των παρτίδων των προϊόντων που κατασκευάζονται και προσφέρονται στην αγορά.

Ο δικαστικός έλεγχος διενεργείται από δικαστή, όταν υπάρχει ανάγκη να επαληθευτούν τα γεγονότα που είναι σημαντικά για την απόφαση σε μια δίκη. Σκοπός είναι να διασαφηνιστούν ερωτήματα που βοηθούν στην αποσαφήνιση των γεγονότων και βοηθούν στην κρίση.

Η σχολική επιθεώρηση αξιολογεί τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε αυτό το είδος έρευνας το σχολείο παρατηρείται σε διάφορες πτυχές, όπως οι φυσικές συνθήκες του κτιρίου, οι παιδαγωγικές διαδικασίες που υιοθετούνται και η διοίκηση του σχολείου. Ο σχολικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και προβλέπεται στον περί Εκπαιδευτικών Οδηγιών και Βάσεων Νόμο.

Η επιθεώρηση αναφέρεται επίσης στην εξέταση που γίνεται με τους νέους που προσυπογράφουν να παρέχουν στρατιωτική θητεία.

Συνώνυμα των επιθεωρήσεων

Μεταξύ των διαφορετικών σημασιών της επιθεώρησης, τα κύρια συνώνυμα είναι:

  • Έρευνα
  • Εξέταση
  • Ανάλυση
  • Βαθμολογία
  • Επιθεώρηση
  • Επίσκεψη
  • Εποπτεία
  • Επιθεώρηση
  • Επιθεώρηση
  • Περιοδικό

Δείτε επίσης τις έννοιες της επίσκεψης και της ανάλυσης.