Έννοια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τι είναι η ρύπανση του αέρα:

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η συσσώρευση τοξικών και χημικών ουσιών στο περιβάλλον, ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), προκαλώντας μόλυνση της ατμόσφαιρας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει στην επιδείνωση ορισμένων φαινομένων, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη, που αποσταθεροποιούν το κλίμα και προκαλούν συνέπειες που μπορεί να είναι καταστροφικές για τη ζωή στη Γη.

Προκειμένου να μειωθεί η επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δημιουργήθηκαν κυβερνητικές και μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η εξεύρεση "καθαρών" εναλλακτικών λύσεων που αντικαθιστούν τα σημερινά μοντέλα που μολύνουν το περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινωνία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το φαινόμενο θερμοκηπίου.

Αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η απελευθέρωση αερίων και τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα είναι η κύρια αιτία αυτού του τύπου ρύπανσης. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα αέρια που εκλύονται συνήθως από οχήματα, είναι οι πιο συνήθεις ρύποι.

Η καύση προϊόντων από ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας, παράγει επίσης ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον, όπως ο μόλυβδος, το διοξείδιο του θείου (SO2) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2).

Οι βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα και οι δασικές πυρκαγιές είναι άλλες πηγές ρύπανσης.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη ρύπανση.

Συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Όπως αναφέρθηκε, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επιδεινώσει ορισμένα φυσικά φαινόμενα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προκαλώντας θέρμανση του πλανήτη, η οποία με τη σειρά του αλλάζει ολόκληρο τον κλιματικό κύκλο του πλανήτη.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί επίσης ορισμένες ασθένειες σε ζώντα ζώα, ειδικά στο αναπνευστικό σύστημα, όπως βρογχίτιδα, άσθμα, ρινίτιδα, καρκίνο του πνεύμονα, μεταξύ άλλων.

Τα τοξικά αέρια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα εξακολουθούν να συμβάλλουν σε άλλα επιβλαβή ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως η όξινη βροχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταστροφή των καλλιεργειών και τη μόλυνση του εδάφους και του νερού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση.