Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης

Τι είναι το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης:

Το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης είναι ένα σύνολο μαθηματικών συμβόλων, όπου αυτά αντιπροσωπεύουν αριθμητικές τιμές ομαδοποιημένες σε δέκα μονάδες.

Αυτό είναι το σύστημα που συνήθως χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση αριθμητικών μετρήσεων και μαθηματικών λειτουργιών, αφού τα σύμβολα που σχηματίζουν αυτό το σύστημα έχουν συστάδες αποτελούμενες από δέκα στις δέκα μονάδες.

Αυτά τα σύμβολα ονομάζονται αριθμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των αριθμών. Τα ψηφία που χρησιμοποιούνται είναι: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9.

Οι αριθμοί ταξινομούνται με διαφορετικούς τρόπους, σχηματίζουν αριθμούς οποιασδήποτε τάξης και τάξης και ανάλογα με τη θέση που κατέχουν μπορούν να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αξίες.

Με αυτή την έννοια, είναι δυνατόν να πούμε ότι το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης είναι θετικό. Για παράδειγμα, το σχήμα 2 στους αριθμούς 24 και 42 έχει διαφορετικές τιμές, διότι στον αριθμό 24 αντιπροσωπεύει την τιμή που αντιστοιχεί σε δύο δεκάδες και στον αριθμό 42 αντιστοιχεί στην τιμή δύο μονάδων.

Η θεμελιώδης αρχή του δεκαδικού συστήματος είναι ότι δέκα μονάδες οποιασδήποτε παραγγελίας αποτελούν έναν αυτόματα υψηλότερο αριθμό παραγγελίας. Μετά τις εντολές, οι συνιστώσες μονάδες των αριθμών ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, όπου κάθε τάξη έχει τρεις εντολές ειδικής ονομασίας.

Τάξεις και εντολές του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης

Η πρώτη τάξη είναι αυτή των μονάδων, που σχηματίζονται από τις εντολές των εκατοντάδων, των δεκάδων και των ίδιων των μονάδων. Η σειρά των μονάδων αυτής της κατηγορίας αντιπροσωπεύεται από τους αριθμούς 1 έως 9. Η σειρά των δεκάδων αντιστοιχεί στους αριθμούς 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 και 90, όπου κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς είναι δέκα φορές τον αντίστοιχο αριθμό στην προηγούμενη σειρά. Η σειρά των εκατοντάδων αντιστοιχεί στους αριθμούς από ένα έως εννιά εκατό, όπου ο καθένας είναι εκατό φορές αντίστοιχος στην προηγούμενη τάξη.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι χιλιάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν την τέταρτη, πέμπτη και έκτη εντολή, οι οποίες αντιστοιχούν αντίστοιχα σε μονάδες χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων και εκατοντάδων χιλιάδων και τα ονόματά τους αντιστοιχούν στην ίδια πρώτη τάξη, ακολουθούμενη από χιλιάδες. Π.χ. 2000 (δύο χιλιάδες), 150.000 (εκατόν πενήντα χιλιάδες) κ.λπ.

Η τρίτη κατηγορία είναι τα εκατομμύρια, τα οποία ακολουθούν τα ίδια πρότυπα με την τάξη των χιλιάδων για τις παραγγελίες. Και από αυτό, τα μαθήματα ακολουθούν κανονικά: τέταρτη τάξη (δισεκατομμύρια), πέμπτη τάξη (τρισεκατομμύρια), έκτη τάξη (τετράκις), κλπ.

Δείτε επίσης την έννοια του αριθμού και του αριθμού.