Ερμηνεία

Τι είναι η Ερμηνεία:

Η ερμηνεία είναι ένα θηλυκό ουσιαστικό που χαρακτηρίζει τη δράση ή το αποτέλεσμα που δημιουργεί μια σχέση αντίληψης του μηνύματος που κάποιος θέλει να μεταδώσει, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, μεταξύ δύο προσώπων ή οντοτήτων .

Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ιδέα να εξηγηθεί ή να δηλωθεί η έννοια του κάτι που μεταφράζεται από τη μία γλώσσα στην άλλη, εκφράζοντας ή να συλλάβει την πραγματικότητα με έναν προσωπικό τρόπο ή να εκτελείτε ή να εκπροσωπείτε ένα καλλιτεχνικό έργο.

Η λέξη προέρχεται από το λατινικό interpretatĭo, ōnis που σημαίνει "εξήγηση, έννοια".

Η ερμηνεία μπορεί να χαρακτηρίσει τη διαδικασία που οδηγεί ένα άτομο να καταλάβει ένα συγκεκριμένο επίτευγμα και την επακόλουθη διακήρυξή του, όπως για παράδειγμα τη μετάφραση μιας γλώσσας που εκτελείται από έναν διερμηνέα ή έναν μεταφραστή γλώσσας.

Μπορεί να θεωρηθεί ένας διφορούμενος όρος, αφού αναφέρεται τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα κάποιου καρπού της ανθρώπινης δράσης, όπως στην πράξη της ανάγνωσης, όπου ο αναγνώστης χρησιμοποιεί ένα σύνολο ψυχικών διεργασιών για να καταλάβει ένα συγκεκριμένο κείμενο, επιπλέον για να μπορέσει να το σχολιάσει.

Η ερμηνεία της λέξης μπορεί να αντικατασταθεί από συνώνυμα που ποικίλλουν ανάλογα με την πρόθεση της χρήσης της. Όταν ο όρος αναφέρεται στην ανάλυση, τα συνώνυμα που χρησιμοποιούνται θα είναι προοπτική, έκδοση, εμφάνιση, όραμα, κριτική, ανάλυση κ.λπ. Όταν η λέξη αναφέρεται στην εξήγηση, μπορεί να αντικατασταθεί από συνώνυμα όπως η αίσθηση, η εξήγηση, η εξήγηση, η διευκρίνιση, μεταξύ άλλων.

Στη μουσική, η ερμηνεία της λέξης μπορεί να αντικαταστήσει την απόδοση. Όταν αναφέρεται στην ταυτόχρονη διερμηνεία, θα χρησιμοποιηθούν συνώνυμα όπως η παράφραση και η προφορική μετάφραση.

Δείτε την έννοια της εξάγησής.

Ερμηνεία κειμένου

Στην πορτογαλική γλώσσα, η ερμηνεία του κειμένου αναφέρεται στην πράξη κατανόησης μιας συγκεκριμένης γλώσσας που περιέχεται σε ένα κείμενο, μέσω της ομιλίας που αντιπροσωπεύει το μήνυμα που το κείμενο θέλει να μεταδώσει.

Για να γίνει αυτή η ερμηνεία με τον καλύτερο τρόπο, είναι απαραίτητες ορισμένες ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις στο κείμενο, όπως η συνοχή, η συνοχή, οι παραγράφους και οι σαφώς καθορισμένες σημασιολογικές σχέσεις, ώστε ο αναγνώστης να έχει πλήρη κατανόηση του κειμένου.

Βλ. Επίσης κατανόηση, συνοχή και συνοχή.

Μουσική ερμηνεία

Επίσης ερμηνεύεται η ερμηνεία των καλλιτεχνών, μουσικών και τραγουδιστών σε μια σκηνή, καθώς χρησιμοποιούν διάφορα μέσα επικοινωνίας με το κοινό.

Νομική Διερμηνεία

Η ερμηνεία, στον νομικό τομέα, ορίζεται ως η κατανόηση και η εφαρμογή των κανόνων του νόμου, χρησιμοποιώντας τον αποκαλούμενο ερμηνευτικό κύκλο, όπου ο νομικός συγκεντρώνει κειμενικά και μη κείμενα στοιχεία για να κατανοήσει τα γεγονότα μιας υπόθεσης. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως στην επιχειρηματολογία και βασίζεται στην ερμηνευτική.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έννοια της ερμηνευτικής.